Роздрукувати сторінку

Акушерство і гінекологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Акушерство та гінекологія - один з основних розділів лікарської спеціальності, метою якого є підготовка висококваліфікованого лікаря, що володіє певними знаннями в галузі акушерства і гінекології з урахуванням подальшого навчання і професійної діяльності за спеціальністю «Лікувальна справа».

акушерсько-гінекологічний-профіль

Мета рівня підготовки кадрів вищої кваліфікації (ординатури) за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» - підготовка кваліфікованого лікаря-спеціаліста акушера-гінеколога, який володіє системою загальнокультурних та професійних компетенцій, здатного і готового для самостійної професійної діяльності в умовах невідкладної, спеціалізованої та високотехнологічної медичної допомоги.

Завдання рівня підготовки кадрів вищої кваліфікації (ординатури) за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»:

1. Забезпечити загальнопрофесійну підготовку лікаря-спеціаліста, включаючи основи фундаментальних дисциплін, питання етіології, патогенезу, клінічних проявів захворювань, лабораторних та функціональних досліджень, постановки діагнозу, визначення видів та етапів лікування з урахуванням сучасних досягнень медицини.

2. Оволодіння необхідним рівнем знань з акушерства, гінекології, перинатології, ендокринологічної гінекології та онкогінекології; навчання проведення повного обсягу лікувальних, реабілітаційних і профілактичних заходів серед пацієнток з різними захворюваннями в акушерсько-гінекологічній практиці, а також серед жінок при нормальному і ускладненому перебігу вагітності і пологів.

3. Удосконалення знань, умінь, навичок з клінічної, лабораторної, функціональної діагностики, інструментальних і апаратних досліджень в цілях формування вмінь оцінки результатів досліджень, проведення диференційної діагностики, прогнозу захворювань, вибору оптимальних схем адекватного лікування хворих акушерсько-гінекологічного профілю.

4. Вдосконалювати знання з фармакотерапії, включаючи питання фармакодинаміки, фармакокінетики, показань, протипоказань, попереджень і сумісності при призначенні лікувальних препаратів.

5. Удосконалювати знання основ медичного страхування, питань організації акушерсько-гінекологічної допомоги, основ санітарно-епідеміологічного режиму, заходів з профілактики і реабілітації після частих захворювань і ускладнень в акушерстві, гінекології та перинатології, а також ведення медичної документації, в тому числі обліково-звітної.

6. Удосконалювати знання основ медичної етики і деонтології лікаря, основ медичної психології в залежності від виявленої патології і характерологічних особливостей пацієнток.

Акушерство-і-гінекологія

Навчальна дисципліна «Акушерство і гінекологія» відноситься до циклу фахових дисциплін, рівень підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Для вивчення дисципліни необхідні такі знання, уміння і навички, що формуються попередніми дисциплінами:

- Анатомія: анатомія жіночих статевих органів, анатомія плода.

- Гістологія, ембріологія, цитологія: запліднення, розвиток плодового яйця, поняття про овогенез, основні закономірності розвитку і функціонування тканин жіночої репродуктивної системи.

- Нормальна фізіологія: фізіологія жіночої репродуктивної системи, фізіологія плоду, функціональна система мати-плацента-плід.

- Патологічна фізіологія: поняття про хворобу, етіологію, патогенез, патологічна фізіологія репродуктивної системи, поняття про основні патологічні процеси. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація. Пошкодження і загибель клітин та тканин.

- Патологічна анатомія: морфологія запалення, морфологія онкологічних процесів, патологія жіночої репродуктивної сфери, патологія молочної залози, патологія імунної системи.

- Оперативна хірургія: Топографічна анатомія і оперативна хірургія передньої черевної стінки. Топографічна анатомія та оперативна хірургія органів верхнього і нижнього поверху черевної порожнини. Топографічна анатомія та оперативна хірургія малого тазу. Топографічна анатомія та оперативна хірургія промежини.

- Загальна хірургія: поняття про асептику і антисептику, невідкладну допомогу при критичних станах, основи трансфузіології, передопераційна підготовка та ведення післяопераційного періоду, хірургічна інфекція.

- Клінічна фармакологія: знання механізму дії, фармакокінетики та фармакодинаміки основних груп препаратів, що використовуються в акушерстві та гінекології.

- Мікробіологія та імунологія: збудники інфекцій, що передаються статевим шляхом і методи їх діагностики.

- Дерматовенерологія: інфекції, що передаються статевим шляхом, сифіліс, СНІД.

- Променева діагностика: УЗД, доплерометрія, КТ, МРТ.

медицина

Навчання завершується проведенням державної підсумкової атестації з подальшим присвоєнням кваліфікації "лікар акушер-гінеколог".

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лапигін Ю.Н., Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Акушерство і гінекологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!