Роздрукувати сторінку

Психологія адитивної поведінки, як навчальна дисципліна

« Назад

Адитивна поведінка – це одна з форм так званої руйнівної (деструктивної) поведінки.

Навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчального плану за напрямом підготовки «Психолого-педагогічна освіта», навчальних посібників провідних вітчизняних спеціалістів в області девіантології Є.В. Змановської, Ю.А. Клейберга, В.Д. Менделевича, А.Є. Личко, С.Л. Белічевої, В.П. Башкатова, Ц.П. Короленка.

психологічна-діагностика

Дисципліна «Психологія адитивної поведінки» спирається як на базові дисципліни загальнопрофесійного циклу – Психологія підліткового віку, Психологія розвитку, так і на раніше вивчені дисципліни. Зміст дисципліни «Психологія адитивної поведінки» спрямований на те, щоб отримані знання й уміння могли бути успішно інтегровані при вивченні інших дисциплін спеціальності, на вироблення у студентів здатності застосовувати ці знання і вміння на практиці, перш за все в роботі з дітьми та підлітками, орієнтуючись на превентивні і профілактичні заходи.

Мета вивчення дисципліни – професійна теоретична і практична підготовка майбутніх психологів до проведення психологічної діагностики по виявленню факторів ризику адитивної поведінки та психологічної корекції характерологічних і особистісних властивостей, які сприяють формуванню залежної поведінки.

Завдання дисципліни:

1. Проаналізувати теоретичні підходи дослідження адитивної поведінки.

2. Виявити провідні фактори ризику адитивної поведінки.

3. Вивчити типові форми адитивної поведінки.

адитивна-поведінка

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати і вміти:

- володіти термінологією дисципліни;

- виділяти провідні фактори ризику адитивної поведінки;

- характеризувати основні види і форми адикцій;

- розкривати причини і закономірності розвитку адитивної поведінки.

В результаті освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступну професійну компетенцію:

- знати затверджені стандартні методи і технології, що дозволяють вирішувати діагностичні і корекційно-розвивальні завдання;

- вміти застосовувати затверджені стандартні методи і технології;

- володіти методами і технологіями, що дозволяють вирішувати діагностичні та корекційно-розвиваючі завдання.

Навчальний процес в аудиторії здійснюється у формі лекцій та практичних занять.

У лекціях розкриваються основні теми досліджуваного курсу, які входять у робочу програму: характеристика адитивної поведінки; епідеміологія адитивної поведінки; характерологічні і особистісні властивості як фактори ризику формування адитивної поведінки; роль біологічних, макро- і мікросоціальних чинників у формуванні адикції; сім'я, як фактор ризику формування адитивної поведінки; біологічні, психоаналітичні та біхевіоральні концепції формування адитивної поведінки; клініка адитивної поведінки при різних видах залежності; принципи терапії адитивної поведінки.

На практичних заняттях більш детально вивчається програмний матеріал у площині конкретних прикладів для відпрацювання практичних умінь і навичок та засвоєння наступних тем: використання основних методологічних підходів психологічної корекції адитивної поведінки; виявлення характерологічних і особистісних властивостей як факторів ризику формування адитивної поведінки; застосування окремих методів психотерапії для корекції адитивної поведінки.

Самостійна робота студентів спрямована на самостійне вивчення окремих розділів, тем робочої програми. Таких, як: сучасна класифікація видів адитивної поведінки Ц.П. Короленка; значення культуральних та гендерних факторів у формування адикції; значення духовно-ціннісної спрямованості особистості у формуванні адитивної поведінки; класифікація характеру за Леонгарду і Хорні; характерологічні типи з найбільш високим ризиком формування адитивної поведінки; девіації характеру і типу виховання.

Психологія-адитивної-поведінки

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Змановська Є.В., Рибніков В.Ю., Аграновський М.П., Ватова Л.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Психологія адитивної поведінки» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!