Роздрукувати сторінку

Радіаційна медицина, як навчальна дисципліна

« Назад

Радіаційна медицина — наука, що вивчає особливості дії іонізуючого випромінювання на організм людини, принципи лікування променевих ушкоджень та профілактики.

Мета: підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для науки, освіти та охорони здоров'я, здатних самостійно ставити і вирішувати наукові завдання і проблеми радіаційної медицини.

іонізуюче-випромінювання

Завдання:

1. Формування базових медичних знань і компетенції для успішного вирішення професійних завдань у сфері радіаційної медицини.

2. Формування знань, умінь і навичок у питаннях управління проблемами радіаційної медицини та радіаційної безпеки.

3. Формування здатності і готовності до розробки прикладних і фундаментальних засад медичного забезпечення фахівців, що працюють в екстремальних умовах професійної діяльності при аваріях, катастрофах та надзвичайних ситуаціях радіаційного характеру. Вивчення дисципліни базується на знаннях і уміннях, отриманих аспірантами раніше в ході освоєння дисципліни: Безпека в надзвичайних ситуаціях.

Вивчення дисципліни є базовим для подальшого освоєння дисциплін: Санітарно-авіаційна евакуація постраждалих у надзвичайних ситуаціях.

Об'єктами професійної діяльності, на які спрямовано вивчення даної дисципліни є:

- населення;

- середовище проживання людини;

- юридичні особи, індивідуальні підприємці;

- сукупність засобів і технологій, спрямованих на забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, збереження і покращення його здоров'я, в тому числі здійснення нагляду в сфері захисту прав споживачів.

організм-людини

Види професійної діяльності, на які спрямовано вивчення дисципліни: науково-дослідна діяльність в області охорони здоров'я громадян, спрямована на забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, збереження і покращення його здоров'я, в тому числі здійснення нагляду в сфері захисту прав споживачів.

Компетенції, що формуються у процесі вивчення дисципліни:

- Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарних областях.

- Готовність до дослідження актуальних проблем медичного забезпечення організації радіаційної безпеки та медицини.

- Здатність і готовність до дослідження нормативних правових, медико-біологічних та медико-технічних проблем порятунку населення, тварин і рослин при впливі іонізуючих випромінювань і радіоактивних забруднень на радіаційно-небезпечних об'єктів.

- Здатність і готовність до дослідження особливостей побудови системи медичного забезпечення постраждалих під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у ході ліквідації наслідків різних видів надзвичайних ситуацій радіаційного характеру.

- Здатність і готовність до розробки прикладних і фундаментальних засад медичного забезпечення фахівців, що працюють в екстремальних умовах професійної діяльності при аваріях, катастрофах та надзвичайних ситуаціях радіаційного характеру.

Радіаційна-медицина

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: С.С. Алексанін, А.Н. Гребенюк, Л.А. Ільїна и А.С. Самойлова, Г.Г. Онищенко, А.Ю. Попова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Радіаційна медицина» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!