Роздрукувати сторінку

Латинська мова та медична термінологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення латинської мови на медичних спеціальностях різних ВНЗ - давня стійка традиція. Однак, сама назва навчальної дисципліни «Латинська мова» або «Латинська мова та медична термінологія» вимагає певного коментаря. Насамперед, слід звернути увагу на два принципово різних напрямки при вивченні латинської мови.

З однієї сторони, навчання латинської мови, що розглядається як загальноосвітня дисципліна, передбачає знайомство з мовою взагалі і її граматичною системою, враховуючи при цьому специфічну характеристику «мертвої» мови». Далі, вивчення мови сполучається з викладом історичних і культурологічних моментів, що дають можливість створити у студентів уявлення про вагому роль античної спадщини у становленні сучасних європейської та світової культурних систем.

латинська-мова

Мета навчання – закласти основи термінологічної компетентності студента-медика в області латинської анатомічної і гістологічної номенклатур.

Анатомічна номенклатура використовує латинську мову, що має, по-перше, історичні причини, а по-друге, пояснюється його практичною зручністю для дослідників, оскільки латинська мова є мертвою мовою і більше, практично, не розвивається.

Мета курсу - оволодіння основами латинської медичної термінології - фахового термінологічної і понятійної мови лікарів.

Завдання дисципліни:

- навчити студента-медика грамотно використовувати і застосовувати терміни латинською мовою, представлені в міжнародних наукових номенклатурах;

- навчити читати, писати латинською, володіти базовим об'ємом граматики, лексики і термінології;

- сформувати навички виписування рецептів на латинській мові;

- дати уявлення про місце дисципліни в українській та європейській вищій професійній освіті.

Курс «Латинська мова та медична термінологія» входить в професійний цикл дисциплін, в групу дисциплін, що встановлюються вищим навчальним закладом. Спеціальність - Лікувальна справа.

Оволодіння компетенціями в рамках вивчення латинської мови та основ медичної термінології необхідно при освоєнні теоретичних і практичних курсів.

Латинська мова є основою професійної термінологічної і понятійної мови лікарів. Знання латинської мови та основ медичної термінології необхідно для формування необхідної бази знань і умінь, оволодіння величезною і багатопрофільної медичною термінологією, що затребуване на всіх курсах в ході вивчення спеціальних дисциплін. Знання медичних термінів греко-латинського походження і основ латинської граматики істотним чином полегшує студентам читання і розуміння спеціальної літератури на багатьох іноземних мовах, а також вивчення самих цих мов. Дисципліна важлива і для наукової роботи, і для професійної діяльності випускника за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Фармація», «Стоматологія».

У курсі навчання використовується новітня Міжнародна анатомічна номенклатура (Terminologia Anatomica, 1998).

Вимоги до компетентності за результатами вивчення анатомо-гістологічного модуля:

- знати правила латинської вимови і наголосу, правильно вимовляти латинські анатомічні терміни;

- знати елементи латинської граматики, необхідні для розуміння і перекладу анатомічних термінів;

- володіти певним лексичним мінімумом в області анатомічної терміносистеми в якості активного термінологічного запасу в обсязі приблизно 300-400 слів, що належать до базової анатомічної термінології;

- знати близько 25-30 латинських афоризмів і крилатих висловів.

Свій внесок у розвиток курсу «Латинська мова та медична термінологія» зробили: Качалкін А.А., Лін С.А., Підосінов А.В., Щавелєва Н.І., Чернявський М.Н.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Латинська мова та медична термінологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!