Роздрукувати сторінку

Анатомія людини, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Анатомія людини» є фундаментальною наукою про людину. Програма дисципліни «Анатомія людини» спрямована на вивчення будови тіла людини, складових його систем, органів і тканин, на основі сучасних досягнень макро-мікроскопічної анатомії, біології з урахуванням індивідуальних, статевих і вікових особливостей організму, анатомо-топографічних взаємовідносин органів.

Анатомія-людини

Знання будови, топографії органів і тканин необхідні для розуміння життєвих відправлень у здорової людини. До числа найбільш актуальних проблем програми є забезпечити студента знанням і розумінням морфологічних особливостей будови тіла людини з позицій запитів майбутньої професійної діяльності.

Весь курс будується так, щоб лекції йшли паралельно з практичними і лабораторними заняттями і були введенням до відповідних розділів курсу або узагальненням фактичного матеріалу, отриманого на практичних заняттях.

Освітня програма розроблена з урахуванням сучасних освітніх технологій, які відбиваються в принципах навчання.

Принцип індивідуалізації дозволяє враховувати індивідуальні інтелектуальні, психофізичні особливості студентів.

Метою вивчення курсу «Анатомія людини» є – дати студентам знання і навички з анатомії і топографії органів і тканин людського тіла, систем і апаратів органів на основі сучасних досягнень науки, навчити використовувати отримані знання при подальшому вивченні інших дисциплін, а також майбутньої діяльності.

Завдання:

Навчальні - вивчення філо- і онтогенезу органів і систем, вікових і статевих особливостей, вплив зовнішнього середовища сприяє широкому природно-науковому світогляду студентів, формує у них широкий біологічний світогляд.

Розвиваючі - ґрунтуючись на вивчених фактах в тісному зв'язку з вченням про еволюцію, формувати науковий світогляд, що дозволяє усвідомити становище людини в природі, загальнобіологічні закономірності розвитку і будови людського організму.

Виховні – анатомія і морфологія людини сприяє розвитку моральних якостей, поведінки людини в дусі вимог суспільства, розвитку інтелекту. У процесі вивчення анатомії людини вирішуються завдання по формуванню етичних і естетичних якостей особистості.

курс-Анатомія-людини

Робоча програма дисципліни спрямована на:

- створення умов для розвитку учня;

- розвиток мотивації до пізнання і творчості;

- забезпечення емоційного благополуччя учня;

- інтелектуальному і духовному розвитку особистості учня;

- усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

- формування навичок спілкування всередині студентського колективу і викладачами, а також взаємовідносини з оточуючими.

людський-організм

У процесі викладання «Анатомії людини» вирішуються наступні задачі:

1. Розширити загальнобіологічну підготовку майбутніх фахівців з фізичної культури.

2. Встановлення і опис будови, форми, положення органів та їх взаємовідносин з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людського організму.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Грибанова О.В., Сапин М.Р., Білич Г.Л. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Анатомія людини» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.