Роздрукувати сторінку

Управління якістю медичної допомоги, як навчальна дисципліна

« Назад

Контроль якості медичної допомоги - вид медичної діяльності, головною ціллю якої є оцінка стану здоров'я пацієнта, якості і ефективності здійсненого обстеження, лікування і реабілітації.

Необхідність підвищення якості медичної допомоги, є одним з ключових питань в охороні здоров'я. Формування заходів спрямованих на підвищення якості медичної допомоги, вимагає чіткого уявлення про систему забезпечення, управління і оцінки якості наданої медичної допомоги населенню.

Управління-якістю-медичної-допомоги

Основною метою курсу є формування оптимального обсягу теоретичних і правових знань, що надає можливість аргументовано приймати рішення при здійсненні професійної діяльності у сфері охорони здоров'я з позиції забезпечення високої якості надання медичних послуг.

Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання: формування навичок прийняття правомірних рішень у певних ситуаціях, що виникають при проведенні професійної роботи; формування можливості самостійно давати оцінку випадкам неналежного надання медичних послуг і окреслювати можливі наслідки таких діянь, методи їх профілактики; формування навичок використання механізмів захисту прав та законних інтересів медичних працівників і пацієнтів у сфері медичних послуг.

Зміст дисципліни:

- Державні програми у сфері охорони здоров'я.

- Адміністративний регламент проведення перевірок державного контролю якості та безпеки медичної діяльності.

- Стандартизація якості медичних послуг.

- Порядок обігу наркотичних і психотропних речовин.

- Обіг лікарських речовин.

- Медичне обладнання: поставки, ефективне використання, відповідальність за порушення.

- Система внутрішнього контролю якості.

В результаті навчання з дисципліни студент повинен:

- знати: критерії оцінки якості медичних послуг; адміністративний регламент проведення перевірок; адміністративні правопорушення та види покарання; порядок забезпечення внутрішнього контролю безпеки медичної діяльності;

- вміти: правильно оформляти документацію; організовувати ефективну систему контролю якості; проводити профілактику основних правопорушень;

- володіти навичками: експертної оцінки по міжнародному стандарту менеджменту якості; запобігання порушень при наданні медичних послуг неналежної якості.

охорона-здоров’я

В рамках оволодіння предметом студент повинен знати наступні компетенції:

-- загальнокультурні:

– спроможність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

-- загальнопрофесійні:

– здібності до аналізу, планування та організації професійної роботи;

-- професійні:

– знати принципи і сучасні методи управління операціями в різних сферах діяльності;

-- спеціальні:

– можливість приймати участь у розробці стратегії управління соціальним розвитком медичної організації, території, проводити заходи, направлені на її реалізацію.

На практичні заняття винесені теми, що вимагають глибокого теоретичного освоєння матеріалу. Групові обговорення цих тем студентами спільно з викладачем повинно привести до розуміння системних взаємозв'язків між аналізованими процесами і явищами.

Вивчення дискусійних питань, пов'язаних з управлінням якістю медичних послуг, повинно сформувати у студентів готовність до більш ретельного і різнобічного вивчення можливостей підвищення якості медичних послуг при вирішенні проблем державного і муніципального управління в сфері охорони здоров'я.

якість-медичної-допомоги

Свої роботи становленню курсу присвятили такі науковці Медик В.А., Юр’єв В.К., Вялков А.І., Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. та ін.

Отже, якщо Вам бракує терпіння і часу залишилось обмаль, і потрібно придбати магістерську роботу чи доповідь з дисципліни «Управління якістю медичної допомоги» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.