Роздрукувати сторінку

Газонознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Газон - це один з найважливіших елементів при створенні будь-якої садово-паркової і ландшафтної композиції. В даний час створення газонів широко практикується у різних країнах Європи, Азії, Північній Америці і в Росії. У зв'язку з цим дисципліна «Газонознавство» відіграє важливу роль для кваліфікованої підготовки фахівців-біологів.

Курс «Газонознавство» є однією з важливих дисциплін спеціалізації «Садівництво». Студенти знайомляться з видовим складом рослин, які використовуються для створення різних видів газонів, вивчають їх біоморфологічні і екологічні особливості. Знайомляться з типами газонів, освоюють методики створення і догляду за газонними травами.

Газонознавство

Курс присвячений формуванню у студентів умінь і навичок з проектування та створення газонів, агротехніки і догляду за ними.

Мета курсу – вивчення газонної справи з точки зору її використання в садово-парковому і ландшафтному будівництві.

Завдання курсу:

1. Ознайомитися з класифікацією газонів.

2. Вивчити способи облаштування газонів.

3. Ознайомлення з видовим різноманіттям газонних рослин.

4. Вивчення особливостей біоморфології та екології газонних рослин.

5. Вивчення різноманітності газонів і трав'яних покриттів.

6. Придбання умінь і навичок з визначення і опису видів газонних рослин.

7. Освоєння методик створення, агротехніки і догляду газонів.

газон

Дисципліна входить до варіативної частини. Навчальна дисципліна безпосередньо пов'язана з дисциплінами «Екологія», «Ботаніка», «Грунтознавство», «Садово-паркове будівництво», «Основи садової композиції», «Основи наукових досліджень в садівництві», «Насіннєзнавство».

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни «Газонознавство»:

- здатність використовувати основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи математичного аналізу моделювання, теоретичного і експериментального дослідження;

- здатність до застосування технологій вирощування садивного матеріалу декоративних культур, проектування, створення та експлуатація об'єктів ландшафтного озеленення;

- готовність до реалізації застосування екологічно безпечних та енерго ресурсозберігаючих технологій виробництва якісної, конкурентоспроможної продукції садівництва, створення та експлуатації об'єктів ландшафтного озеленення.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати основні компоненти та сучасні класифікації газонів.

- вміти в польових умовах застосовувати сучасні технології догляду за газонами, класифікувати об'єкти різного рівня. Давати рекомендації щодо поліпшення їх стану.

- володіти основними методами створення, визначення показників продуктивності, стійкості, видової різноманітності газонів.

садівництво

В процесі навчання застосовуються активні та інтерактивні форми проведення занять (розбір конкретних ситуацій), практичні заняття, семінари, перегляд та обговорення навчальних фільмів, колоквіуми, контрольні роботи й тестові завдання, виконання завдань для самостійної роботи в поєднанні з поза аудиторною роботою з метою формування і розвитку професійних навичок учнів.

В ході самостійної роботи студентам необхідно написати реферат одну із запропонованих тем. Реферати захищаються на лабораторних заняттях по мірі проходження тієї чи іншої теми.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Теодоронський В.С., Берлінер В.І., Бурлаченко О.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати дипломну роботу чи статтю з курсу «Газонознавство» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!