Роздрукувати сторінку

Анатомія і фізіологія нервової системи, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» є частиною природно-наукового і математичного циклу і належить до базових у професійній підготовці психологів.

центральна-нервова-система

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» має своєю метою: формування у студентів цілісного уявлення про будову і функціонування нервової системи.

Завдання дисципліни:

1. Визначити предмет, цілі і завдання дисципліни.

2. Розглянути методи дослідження нервової системи.

3. Вивчити особливості будови і функціонування центральної і периферичної нервової системи.

4. Виявити будову і функціонування спинного і головного мозку.

5. Вивчити фізіологію сенсорних систем.

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» відноситься до базової частини. Дисципліна вивчається одночасно з курсом «Загальна психологія», «Безпека життєдіяльності» і закладає основи професійних знань і навичок. Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» служить основою для опанування дисциплін: «Медична психологія», «Когнітивна психологія», «Психологія стресу», з якими перебуває в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку.

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» включає такі форми роботи студентів: лекції, практичні заняття з методичними рекомендаціями щодо їх виконання, систему самостійної роботи студентів.

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» представляє собою короткий систематичний виклад уявлень про будову мозку, його функціональні і структурні взаємозв'язки, що лежать в основі фізіологічного забезпечення психічних процесів. Висвітлення питань природи психіки, свідомої і несвідомої поведінки, емоцій, пам'яті, механізмів навчання і інших феноменів вищої нервової діяльності будуть неповними без всебічного і систематичного структурного аналізу різних відділів мозку, які реалізують ті чи інші явища психіки людини. В курсі детально розглядаються мікроструктура нервової тканини, механізми функціонування центральної нервової системи, провідні шляхи центральної нервової системи. Спеціальний розділ присвячений вегетативній нервовій системі.

На початку освоєння дисципліни «Анатомія і фізіологія нервової системи» студент повинен:

- знати: базові уявлення про анатомію і фізіологію людини, сутність і зміст основних понять.

- вміти: оперувати біологічними поняттями і категоріями; аналізувати літературу з розділів даної науки, виділяти та узагальнювати необхідні відомості.

- володіти: біологічною термінологією; навичками роботи з літературою, навичками аналізу різних явищ центральної нервової системи.

нервова-система

В процесі освоєння дисципліни «Анатомія і фізіологія нервової системи» студент формує і демонструє наступні компетенції:

- здатність організовувати своє життя у відповідності з соціально-значущими уявленнями про здоровий спосіб життя;

- здатність реалізовувати педагогічні та психологічні технології, орієнтовані на особистісний ріст дітей та підлітків, їх гармонійний розвиток, формування установок щодо здорового способу життя, толерантності у взаємодії з навколишнім світом, продуктивного подолання життєвих труднощів.

Анатомія-і-фізіологія-нервової-системи

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Русанов В.Б., Смірнова А.В., Коган Б.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи магістерську з курсу «Анатомія і фізіологія нервової системи» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.