Роздрукувати сторінку

Прикладна фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

«Прикладна» фізика відрізняється від «чистої», яка концентрує свою увагу на фундаментальних дослідженнях. Прикладна фізика займається проблемами, які в найближчому майбутньому можуть привести до практичних застосувань.

Мета опанування дисципліни «Прикладна фізика»: формування та розвиток компетенцій в області прикладної механіки деформованого твердого тіла для професійної та науково-дослідної діяльності в ядерній енергетиці.

Прикладна-фізика

Завданнями вивчення дисципліни «Прикладна фізика» є:

- правильно вибирати конструкційні матеріали, застосовувані в енергетичних установках, основному і допоміжному обладнанні АЕС, низько- і високотемпературних системах, спеціальному машинобудуванні;

- проектувати конструктивні форми, що забезпечують високі показники надійності і безпеки;

- створювати ефективні та економічні конструкції.

В процесі вивчення дисципліни «Прикладна фізика» у студента повинні сформуватися наступні загальнокультурні та професійні компетенції за напрямом підготовки «Ядерна енергетика та теплофізика»:

- здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення;

- здатність до участі в розробці методів прогнозування кількісних характеристик процесів, що протікають в конкретних технічних системах на основі існуючих методик.

прикладна-механіка

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття, моделі і аксіоми механіки, елементарної статики, умови рівноваги тіла, умови втомного руйнування, основи теорії стійкості елементів конструкцій.

-- Вміти:

- виконувати розрахунки на міцність на розтяг (стиск), жорсткість, вигин і кручення, проводити оцінки умов виникнення руйнування;

- придбати досвід науково-дослідницької діяльності в області прикладної механіки.

-- Володіти:

- методами розрахунку на міцність елементів конструкцій і деталей машин, навичками інженерного підходу до розв'язання комплексних задач розрахунку і проектування.

ядерна-енергетика

Зміст дисципліни, основні розділи:

- Основні поняття і положення курсу.

- Геометричні характеристики поперечних перерізів брусів.

- Напруження в поперечному перерізі бруса і розрахунки на міцність при найпростіших деформаціях.

- Основи теорії напруженого і деформованого станів.

- Визначення переміщень. Розрахунки на жорсткість.

- Статично невизначені системи.

- Стійкість стиснутих стержнів.

- Розрахунки на міцність і жорсткість при динамічних навантаженнях.

Основними освітніми технологіями, що використовуються у навчанні з дисципліни «Прикладна фізика», є:

- технології активного та інтерактивного навчання – дискусії, лекція-бесіда, лекція-дискусія, розбір конкретних ситуацій, перегляд та обговорення відеофільмів, творчі завдання, робота в малих групах;

- технології проблемного навчання - практичні завдання та питання проблемного характеру;

- технологія диференційованого навчання - забезпечення адресної побудови навчального процесу, врахування здібностей студента до того чи іншого роду діяльності.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Трофімова Т.І., Савельєв І.В., Сивухін Д.В., Волькенштейн В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Прикладна фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!