Роздрукувати сторінку

Методи органічних реакцій, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Методи органічних реакцій» призначена для того, щоб ознайомити студентів з місцем тонкого органічного синтезу органічної хімії, питаннями планування реакцій, поняттям "синтетичний метод", різними варіантами класифікації органічних реакцій. Органічний синтез розглядається як інструмент фундаментальних наукових досліджень і спосіб реалізації прикладних можливостей органічної хімії.

Початковий розділ курсу включає методи перефункціоналізації, тобто введення, зміни і видалення функціональних груп. Коло цих методів у курсі обмежене окислювально-відновними реакціями (відновлення складними гідридами і лужними металами, окисно-відновне перефункціонування спиртів, карбонільних сполук і т.д.).

органічні-реакції

Центральний розділ курсу присвячений методам побудови вуглецевого кістяка молекули органічної сполуки. У ньому представлені переважно методи утворення хімічних зв'язків між раніше не зв'язаними атомами вуглецю - конструктивні реакції алкілування та ацилювання сполук різних класів; металоорганічний синтез; реакції крос-сполучення, конденсації альдольно-кротонового типу і т.д.) і, в меншій мірі, методи розриву вуглець-вуглецевих зв'язків - деструктивні реакції (окисне розщеплення подвійного зв'язку, за місцем гетерофункції, альфа-біфункціональних сполук та ін.).

Всі синтетичні методи класифіковані за характером перетворення молекулярної структури (алкілування, арилювання, вичерпне відновлення карбонільної групи тощо) і частково на основі єдності типу застосовуваних реагентів (каталітичне гідрування реакції магній - і літійорганічних з'єднань і ін.).

Значну увагу приділено питанням ретросинтетичного аналізу - необхідного інструментарію хіміка-синтетика у плануванні та подальшому створенні складних синтетичних схем. Основний зміст спецкурсу складають методи утворення вуглецевого зв'язку, як ключового моменту при складанні скелета органічної молекули. Велика увага в курсі приділяється металокомплексному каталізу (на основі Cu, Ti, Pd, Mo, Ru, Bi, W) в нових і перспективних реакціях органічного синтезу.

Основними цілями освоєння даної дисципліни є формування в учнів уявлення про різні методи дослідження кінетики та встановлення механізму хімічних реакцій із застосуванням сучасного аналітичного обладнання, а також навичок практичного застосування даних методів.

Попередніми для вивчення дисципліни «Методи органічних реакцій» є наступні:

- Органічна хімія;

- Квантова механіка і квантова хімія;

- Фізична хімія;

- Аналітична хімія;

- Стереохімія органічних сполук.

органічна-хімія

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни.

- знати теоретичні основи методів дослідження кінетики та встановлення механізму хімічних реакцій;

- знати особливості і області застосування даних методів у рамках хімічних процесів;

- з використанням кінетичних методів отримувати масиви кінетичних даних для докладного опису хімічних процесів;

- володіти кінетичними прийомами і методами дослідження механізму хімічних реакцій;

- володіти методами обробки експериментальних кінетичних даних.

Методи-органічних-реакцій

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П., Денисов Є.Т., Саркісов С.М., Ліхтенштейн Г.І. та ін.

Отже, якщо Ви бажаєте мати гарну оцінку та витратити мінімум часу для цього, звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми допоможемо Вам за низьку плату купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Методи органічних реакцій».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!