Роздрукувати сторінку

Діяльність міліції з протидії насильству у сім'ї як навчальна дисципліна

« Назад

Насильство у сім’ї (акт насильства) – це навмисні дії фізичного, психологічного, сексуального чи економічного напрямку одного члена сім’ї (кривдника) щодо іншого члена сім’ї (жертви), якщо ці дії зачіпають конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і приносять йому моральної шкоди, шкоди його фізичному та психічному здоров’ю.

Становлення знань, умінь та здібностей забезпечується об’єднанням лекцій, практичних занять з елементами тренінгів та самостійної праці.

Діяльність-міліції-з-протидії-насильству-у-сім'ї

Мета дисципліни «Діяльність міліції з протидії насильству у сім'ї»:

– надання студентам умінь що стосується змісту терміну "насильство в сім’ї", форм, причин та умов його здійснення; про правові основи протидії насильству та засоби та форми роботи співробітників міліції, направленої на зупинення, дослідження та зупинення насильства в сім’ї;

– становлення умінь і здібностей проведення такої роботи;

– становлення власного відношення до насильства в сім’ї як до грубого порушення прав людини та співчутливого відношення до людей, які страждають від такого насильства.

Складовими мети курсу «Діяльність міліції з протидії насильству у сім'ї» є:

– учбова – надавати допомогу формуванню теперішнього всесторонньо розвиненого високоосвіченого спеціаліста-юриста для структур внутрішніх справ, спроможного на певному рівні представити органи внутрішніх справ у стосунках з іншими державними структурами, органами місцевого самоврядування та жителями, закріплювати та удосконалювати правові знання студентів, вміння проводити аналіз законодавчих актів та інших документів; виробляти здібності індивідуального аналізу адміністративно-правових явищ, вмінь використовувати одержані знання при оцінці певної ситуації; створювати настанови на опанування професійними здібностями та вміннями;

– виховна – встановлювати ціннісні орієнтири студентів згідно з ідеалами гуманізму, демократії, соціальної рівності, поваги до особистості; формувати активну життєву позицію; сприяти пізнанню ролі та значення юридичної роботи в розбудові та укріпленні української країни; встановлювати в майбутніх співробітників міліції належний рівень правової свідомості та правової культури, професійних та індивідуальних характеристик.

насильство-у-сім’ї

Головні світоглядні ідеї та категорії, які підлягають оволодінню під час вивчення дисципліни:

– ідея про те, що протидія насильству в сім’ї є функціональною міждисциплінарною проблемою, у якій взаємодіють різноманітні аспекти;

– правові, психологічні, соціологічні, педагогічні, медичні, тому важливою умовою вдалої протидії насильству в сім’ї є координація і поєднання сил різноманітних державних структур і установ, а також громадських об’єднань;

– розуміння робітниками міліції того, що права і свободи людини, її життя і здоров’я, честь і гідність є головними соціальними цінностями, захист яких є їх першочерговим обов’язком.

На лекціях курсанти отримують основні теоретичні знання з тем курсу. На тренінгах курсанти формують уміння використовувати одержані теоретичні знання методом вирішення практичних задач, виконання імітаційних вправ, участі у рольових іграх тощо.

Самостійна діяльність має на меті самостійне розуміння змісту лекцій, опанування законодавчих документів та інших рекомендованих матеріалів (монографій, статей, підручників, учбових посібників), підготовку до тренінгів.

протидія-насильству

Дослідженням предмету займались: Запорожцев А.В., Лабунь А.В., Заброда Д.Г., Басиста І.В., Дроздова І.В., Брижик В.О., Мусієнко О.М.

Отже, вивчення дисципліни «Діяльність міліції з протидії насильству у сім'ї» є досить актуальним, адже з кожним роком зростають випадки насильства у сім’ї.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!