Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми господарського законодавства як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми господарського законодавства – навчальна дисципліна, яка становить собою сукупність знань щодо основних проблем господарського законодавства, а також шляхів їх вдосконалення а розвитку.

Актуальні проблеми господарського законодавства – факультативна дисципліна для студентів юридичного напрямку.

Актуальні-проблеми-господарського-законодавства

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського законодавства» - це здобуття студентами провідних положень з основних проблем господарського законодавства з врахуванням специфіки правового регулювання господарських відносин в теперішніх умовах, відповідно опрацьовування властивостей правового становища суб’єктів господарювання, формування шляхів покращання господарського законодавства, а також вивчення правового регулювання відносин, що тісно взаємодіють з виконанням господарсько-правової відповідальності.

Актуальні-проблеми-господарського-законодавства-поняття

Головними завданнями навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського законодавства» є:

- опрацьовування головних аспектів правового регулювання господарських відносин в умовах конструкції соціально орієнтованої ринкової економіки;

- виконання характеристики найпотрібніших правових категорій та конструкцій господарського законодавства, в тому числі опрацювання фундаментальних тенденцій його розвитку й вживання;

- опанувати методами господарсько-правового регулювання та набуття навичок для тлумачення господарсько-правових норм.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського законодавства» студент повинен знати:

- сьогоднішні проблеми дефініції предмету, методу і системи господарського права;

- проблемні аспекти законодавчого регулювання господарської діяльності й напрямки їх уникнення;

- сьогоднішні напрямки розвитку та вживання господарського законодавства.

Актуальні-проблеми-господарського-законодавства-принципи

Історія дисципліни бере початок з того моменту як зародилася така наука як господарське право. Саме тоді почалося формуватися, змінюватися, удосконалюватися господарське законодавство. Ще до 20 століття не існувало такої дисципліні. Проте на початку 21 століття виникла така потреба. І в ВНЗ юридичного спрямування почала викладатися дана дисципліна.

Велика кількість вчених слідкують за розвитком аграрної політики та видають свої мелодичні посібники, підручники, пишуть наукові статті. Серед них такі вчені та науковці: Володимир Устименко, Валентина, Валентин Карлович, Руслан Джабраілов, Олена Колосова Олексій Святогор.

Актуальні-проблеми-господарського-законодавства-це

Дисципліна «Актуальні проблеми господарського законодавства» посідає правовіде місце серед інших дисциплін. Воно взаємопов’язане з такими дисциплінами: Господарське право, Фінансове право, Судочинство в господарських судах.

Отже, Актуальні проблеми господарського законодавства – це молода дисципліна юридичного спрямування, яка має свій предмет, метод та систему, а також законодавчу базу регулювання господарських відносин.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!