Роздрукувати сторінку

Криміналістика як навчальна дисципліна

« Назад

У навчанні юристів слідчої та експертної спеціалізації криміналістика — одна з головних предметів, визнана своїми рекомендаціями сприяти оптимальному використанню норм кримінального і кримінально-процесуального закону, комплексу юридичних та інших наук при розкритті, дослідженні, попередженні злочинів.

Криміналістична дисципліна – сфера специфічних наукових знань про злочинну працю та її антипод – робота по розшуку, виявленню, розкриттю злочинів, по встановленню істини в процесі судочинства.

Криміналістика

Дослідженням формування та розвитку дисципліни займаються такі визначні науковці, як: Копча В.В., Шепітько В.Ю., Чернявський С.С., Салтевський М.В., Лісогор В.Г.

Мета оволодіння учбового предмету – опанування вміннями і навичками креативного використання теоретичних засад і засобів криміналістики, техніко-криміналістичних і тактичних методів у практичній роботі кримінально-процесуального дослідження злочинів.

Головними завданнями освітнього курсу є:

1) становлення у студентів структури знань про закономірності механізму злочинної праці, механізму проведення злочинів окремих видів;

2) становлення у студентів знань про техніко-криміналістичні форми і засоби збирання і дослідження доказів;

3) оволодіння структури тактичних засобів, що використовуються в роботі по розслідуванню злочинів;

4) опанування приватних криміналістичних методик розслідування злочину певних видів;

5) становлення вмінь і здібностей використання техніко-криміналістичних і тактичних засобів, криміналістичних методик у практичній роботі по розкриттю злочинів.

криміналістична-дисципліна

Освітній предмет «Криміналістика» належить до Професійного циклу предметів за напрямом навчання «Юриспруденція» і включений в базову складову цього напрямку.

Освітній предмет «Криміналістика» в навчальному процесі виступає подальшою у вивченні по відношенню до суміжних курсів («Кримінальне право», «Кримінальний процес»).

Студент мусить знати:

- методичні засади криміналістики (предмет, методи, систему криміналістики, її місце в системі наук, концептуальні поняття приватних криміналістичних навчань);

- структуру техніко-криміналістичних засобів і методів, актуальні здобутки у сфері криміналістичної техніки, засоби та методи праці з слідами;

- структуру тактико-криміналістичних засобів та критерії допустимості їх застосування;

- зміст методичних основ розслідування злочинів певних форм: положення відповідних приватних криміналістичних методик.

Студент повинен вміти застосовувати певні теоретичні знання у практичній роботі.

техніко-криміналістичні-засоби

Даний предмет опановується студентами після опанування таких предметів, як «Кримінальне право» та «Кримінально-процесуальне право». Курс «Криміналістика» перебуває в тісному та змістовно-методичному взаємозв'язку з предметами, що знаходяться в гуманітарному, соціальному та економічному циклі, а саме з курсами «Філософія» та «Логіка».

Отже, предмет «Криміналістики» є популярним серед студентів юридичних кваліфікацій,адже розвиває логіку мислення, думок, навчає техніко-криміналістичних засобів і методів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!