Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми господарського судочинства як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми господарського судочинства – навчальна дисципліна, яка вивчає основні проблеми та напрямки розвитку господарського судочинства.

Актуальні проблеми господарського судочинства - факультативна дисципліна юридичного напрямку, на якій студенти вивчають основні проблеми господарського судочинства на кожній стадії розвитку.

Актуальні-проблеми-господарського-судочинства-вивчає

Мето дисципліни «Актуальні проблеми господарського судочинства» є забезпечити системне вивчення студентами актуальних проблемних питань здійснення правосуддя в господарських справах, сучасних процесуальних особливостей розгляду окремих категорій спорів для напрацювання напрямів їх вирішення з відповідним теоретичним обґрунтуванням, що дозволить збільшити ступінь фахової правової культури й практичної підготовки студентів, розвинути впевненість в необхідності суворого дотримання законності й відповідальне ставлення до забезпечення точного рішення господарських спорів.

Актуальні-проблеми-господарського-судочинства

Головними завданнями дисципліни «Актуальні проблеми господарського судочинства» є:

- розвити у студентів наукові та теоретичні знання з актуальних проблем господарського процесу, теоретичних положень науки господарського процесуального права, сутності найважливіших правових категорій та конструкцій законодавства, в тому числі розуміння основних тенденцій його розвитку й застосування;

- забезпечення набуття практичних навичок і вмінь використання сучасних методів і способів раціонального й ефективного складання господарсько-процесуальних документів;

- підготувати до студентів для роботи, а також вміння використовувати теоретичні навички під час практичної діяльності, пов’язаної із застосуванням норм господарського процесуального права при вирішенні конкретних правових питань;

- висвітлення актуальних юридичних, в тому числі і колізійних питань, які виникають в процесі судового розгляду господарських спорів, відпрацювання навичок вирішення практичних завдань;

- допомога розумінню відносин, які виникають при реалізації правосуддя в господарських спорах;

- покращити знання студентів, їх пам'ять, навчити розмірковувати масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку.

Актуальні-проблеми-господарського-судочинства-це

Після вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського судочинства» студент повинен знати:

- основні поняття, інститути, джерела та положення господарського процесуального законодавства України, актуальні проблеми його розвитку;

- принципи господарського судочинства та чинники, які впливають на його ефективність;

- шляхи вдосконалення господарського та господарського процесуального законодавства України, тенденції та перспективи його розвитку за умов ринкової економіки та становлення громадянського суспільства;

- основні проблеми та особливості при розгляді судами різних категорій господарських справ;

- орієнтуватися в особливостях правового регулювання господарської процесуальної діяльності;

- давати сучасну правову і економічну оцінку юридичним конструкціям, знати та ефективно користуватися правами за виконувати обов’язки представника сторони при розгляді справ в господарських судах, складати господарські процесуальні документи належним чином.

Актуальні-проблеми-господарського-судочинства-ВГСУ

Розглядаючи історичний розвиток та становлення дисципліни «Актуальні проблеми господарського судочинства» можна казати, що виникла разом із господарським судочинства. Так я із появою законодавства а здійснення господарського судочинства виникла потреба виявляти основні проблеми даної галузі права та шукати шляхи її уникнення.

Отже, «Актуальні проблеми господарського судочинства» - провідна навчальна дисципліна серед навчальних дисциплін юридичного спрямування, так як допомагає вирішувати основні проблеми господарського судочинства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!