Роздрукувати сторінку

Біржове право як навчальна дисципліна

« Назад

Біржове право як учбова дисципліна – курс для студентів юридичного напрямку, який покликаний надати ґрунтовні знання з основ біржового права.

Біржове право - це функціональна структура, предметом регулювання якої служать суспільні відносини в галузі біржової діяльності. Воно не володіє предметом і методом правового регулювання у їх традиційному змісті. З цих позицій вивчаються такі основні категорії курсу, як "біржова діяльність", "біржове законодавство", "суб'єкти біржової діяльності", "біржові торги", "біржові угоди".

біржова-торгівля

Зараз біржова торгівля в нашому суспільстві перебуває в зародковому стані, а вітчизняні біржі — в стадії виживання. Особливо це стосується товарних бірж. В нашій країні вони не популярні. У цій області спостерігаються деякі позитивні зміни. Широкомасштабна приватизація майна державних і муніципальних підприємств послужила потужним поштовхом до формування ринку цінних паперів. Актуальним постає викладання курсу «Біржове право».

Головне завдання викладання предмету «Біржове право» - комплексний підхід до оволодіння питання правового регулювання біржової діяльності. Вивчається механізм взаємодії норм, правових інститутів, галузей права, а також різноманітних методів правового регулювання відносин, які пов’язані з біржовою діяльністю.

Викладання курсу передбачає системний підхід у вивченні даної області. Діюче біржове законодавство не різниться єдністю і послідовністю. Одна з головних причин такого становища — відсутність єдиного законодавчого акта кодифікованого типу.

Головне завдання студентів - вивчення і освоєння основних елементів біржового права.

Мета викладання предмету - оволодіти умінням самостійного аналізу норм біржового законодавства і навичками практичного використання. Для поглибленого вивчення проблем і завдань «Біржового права», студентів слід познайомити з матеріалами, які видаються в журналах, законодавчими актами, законами.

біржове-законодавство

Основні завдання даного навчального курсу ґрунтуються на тому, щоб за завершення вивчення основних теоретичних положень біржового права студенти мали знання:

1) про біржову діяльність;

2) про організовані торги;

3) про учасників біржової торгівлі;

4) про товарні, фондові, валютні біржі;

5) про біржові угоди.

У підсумку освоєння курсу «Біржове право»: студент повинен знати:

- види і функції бірж;

- види біржових угод;

- органи управління і структуру бірж;

- порядок укладення угод на біржі;

- порядок регулювання та регламентації діяльності бірж;

- порядок і способи страхування від несприятливих змін цін.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватися в укладенні договорів купівлі-продажу;

- використовувати можливість страхування від несприятливих змін цін і курсів валют;

- аналізувати результати операції і визначати її ефективність; уникати ризики, з якими пов'язані біржові угоди.

В підсумку оволодіння предметом "Біржова право" бакалавр мусить опанувати такими компетенціями:

- загальнокультурними:

- володінням культурою мислення, спроможність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановкою мети і вибором шляхів її досягнення;

- вмінням логічно, вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову, навичками публічної наукової мови;

- аналізом логіки міркувань і висловлювань;

- готовністю до кооперації з колегами, роботи в колективі, здатністю працювати в команді і самостійно, а також бути комунікативним і чесним.

Біржове-право

Предмет «Біржове право» вивчають такі науковці: Л. Панькова, Ю. Канарик, О. Яра та ін.

Отже, предмет «Біржове право» є актуальним у наш час, оскільки містить прикладні знання для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Правознавство».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!