Роздрукувати сторінку

Адміністративний процес як навчальна дисципліна

« Назад

«Адміністративний процес» - начальна дисципліна, студенти, якої вивчають розгляд справ у адміністративному судочинстві.

«Адміністративний процес» - обов’язкова навчальна дисципліна для студентів юридичного спрямування, де студенти добувають практичні навики щодо ведення адміністративного судочинства.

Адміністративний процес

Дисципліна «Адміністративний процес» призначена для студентів юридичного напрямку, які опанували основи теорії держави та права, цивільного, адміністративного права та інших фундаментальних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни «Адміністративний процес» є набуття студентами юридичного спрямування повноважень адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, упорядкованість звернення до адміністративних судів і реалізація адміністративного судочинства.

Адміністративний процес-учасники

У результаті опанування зазначеної дисципліни студенти мають знати:

- значення і атрибути адміністративного процесу;

- значення і задачі адміністративного судочинства;

- принципи адміністративного судочинства;

- поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи);

- поняття, компетенцію та систему адміністративних судів;

- значення і різновиди повісток в адміністративному судочинстві;

- значення і прийоми фіксування судового засідання;

- значення і різновиди учасників адміністративного процесу;

- значення і види доказів;

- поняття, ознаки та стадії процесу доказування;

- значення судових витрат;

- поняття, особливості та види строків у адміністративному судочинстві;

- поняття, особливості й сутність адміністративного позову;

- значення судових рішень;

- стадії адміністративного процесу;

- види та стадії адміністративного провадження.

Принципи-адміністративного-процесу

Окрім набуття теоретичних знань, студенти (слухачі) повинні вміти:

- розбиратися в адміністративно-процесуальному законодавстві України;

- використовувати отримані знання під час вирішення письмових завдань;

- складати процесуальні документи з адміністративних справ.

Вивчення дисципліни «Адміністративний процес » є невід'ємною частиною юридичної підготовки.

Правові знання набувають особливого значення у час становлення, розвитку і зміцнення державності, демократії та поширення свободи слова в Україні.

Адміністративний процес-це

Дисципліна «Адміністративний процес» є однією з юридичних дисциплін, які обов’язково повинні вивчатися у юридичних ВУЗах, опанування норм, яких є потрібним елементом у підготовці досвідчених фахівців-юристів в України.

Позитивні результати у вивченні зазначеної дисципліни досягаються також завдяки поєднанню теоретичних знань з елементами практичної роботи шляхом вирішення проблемних задач, обґрунтування юридичних казусів.

Дисципліна «Адміністративний процес» вивчається в основному на п’ятому курсі та складається з двох модулів, які поєднують вісім тем.

Більш глибокому та ґрунтовному опануванню положень дисципліни «Адміністративний процес» допомагає самостійне ознайомлення студентів із літературою та нормативними джерелами.

Предмет-адміністративного-процесу

Основні напрямки розвитку адміністративного процесу розглядала велика кількість науковців та вчених серед них: Рябченко О. П., Олійник А. Ю., Бевзенко В.М., Коломоєць Т. О.

Історичний розвиток «Адміністративного процесу» сягає ще з середніх віків. Тоді почався розвиток адміністративної юстиції на теренах України. Більш глобально адміністративний процес почав розвиватися з середини 17 – початку 18 століття. Саме тоді починає зароджуватися нові норми, система адміністративного процесу.

Отже, «Адміністративного процесу» - має величезний історичний розвиток. З кожним століттям дана галузь права, а отже і навчальна дисципліна розвивалася. З’являлися нові напрацювання, виникали нові органи адміністративного процесу, які здійснювали судочинство.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!