Роздрукувати сторінку

Сучасні проблеми кримінального права та процесу як навчальна дисципліна

« Назад

«Сучасні проблеми кримінального права та процесу» - дисципліна, призначена для студентів юридичних спеціальностей.

Кримінальне право - одна з головних галузей права у законодавстві України.

Ціллю предмету «Сучасні проблеми кримінального права та процесу» є становлення у студентів наукового пізнання, знань концептуальних засад кримінального права, вмінь і здібностей щодо виявлення сучасних питань кримінального права на законодавчому, методологічному і правозастосовному рівнях, а також спроможності знаходити морально прийнятні, науково і логічно обґрунтовані методи їх розв’язання.

кримінальне-право

Завданнями предмету «Сучасні проблеми кримінального права та процесу» виступають: засвоєння студентами структури наукових поглядів щодо ґрунтовних проблем кримінального права, придбання вмінь концептуальних основ кримінального законодавства, з'ясування існуючих теоретичних, нормотворчих і правозастосовних проблем кримінального права та морально прийнятних, науково і логічно обґрунтованих шляхів їх вирішення.

Згідно з напрямом навчання «Юриспруденція» студент, що опанував навчальну програму з курсу «Сучасні проблеми кримінального права та процесу», мусить володіти вміннями рішення таких професійних завдань:

-- у сфері правозастосовної діяльності:

– ухвалювати в рамках посадових обов'язків обґрунтовані рішення, що не суперечать етичним та концептуальним засадам кримінального права;

– здійснювати законні і моральні дії по реалізації норм, направлених на протидію злочинності;

-- у галузі правоохоронної роботи:

– охороняти права і свободи особи, інтереси суспільства і країни від злочинних посягань.

проблеми-кримінального-права

Освоєння предмету напрямку «Сучасні проблеми кримінального права та процесу» дає володіння загальнокультурними і професійними компетенціями.

Загальнокультурні компетенції:

– нетерпиме відношення до проявів різних форм злочинності;

– володіння знанням етичних норм юриста;

– володіння необхідним рівнем культурного становлення і правосвідомості.

Професійні компетенції:

-- у нормотворчій роботі:

– спроможність приймати участь у створенні законодавчих актів, направлених на протидію злочинності;

-- у правозастосовчій діяльності:

– здатність забезпечувати додержання кримінального законодавства суб'єктами права;

– спроможність вірно використовувати у професійній роботі нормативні акти, направлені на протидію злочинності;

– здатність забезпечувати виконання актів використання положень права учасниками кримінально-правових відносин;

– здатність ухвалювати правильні рішення і здійснювати юридично значущі дії у точній відповідності з законом;

– здатність вибирати правильне рішення щодо кваліфікації злочину при наявності в теорії кримінального права різних точок зору з даної проблеми;

– здатність науково обґрунтовано диференціювати кримінальну відповідальність та індивідуалізувати кримінальне покарання;

-- у педагогічній роботі:

– здатність прищепити студенту шану до кримінально-правової науки;

– здатність коректно вести полеміку з опонентами;

– керувати індивідуальною роботою студентів у процесі опанування ними спеціальної монографічної літератури, підготовки наукових статей, рефератів, доповідей, повідомлень, оглядів матеріалів правозастосовчої практики.

Студент магістратури, який засвоїв програму курсу «Сучасні проблеми кримінального права та процесу», повинен знати:

– систему наукових поглядів з фундаментальних сучасних проблем кримінального права;

– концептуальні засади кримінального законодавства;

– комплекс існуючих теоретичних, нормотворчих і правозастосовних питань кримінального права;

– морально прийнятні, науково і логічно обґрунтовані шляхи рішення теоретичних, нормотворчих і правозастосовних проблем кримінального права.

Сучасні-проблеми-кримінального-права-та-процесу

Свою увагу формуванню дисципліни приділяли такі вчені: Старков О.В., Мілюков С.Ф., Тацій В.Я.

Отже, «Сучасні проблеми кримінального права та процесу» - предмет, який сприяє становленню у студентів юридичних спеціальностей знання соціальної вагомості своєї майбутньої професії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!