Роздрукувати сторінку

Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна

« Назад

Кримінальне-виконавче право – спеціальний юридичний предмет, що є головним для студентів слідчих, прокурорських, судових груп кримінально-правового напрямку.

Як одна з найбільш головних сфер права будь-якої країни, кримінальне-виконавче право являє собою сукупність правових норм, які здатні охороняти найважливіші суспільні відносини з проблем здійснення судових рішень, регламентувати роботу установ та структур, що здійснюють покарання і попередження злочинів.

кримінально-виконавча-система

У складі юридичних наук КВП є однією з базових галузевих наук, що опановується студентами юридичних закладів і підрозділів. Завданням курсу є професійне формування спеціалістів за кваліфікацією «Юриспруденція» методом ознайомлення з кримінально-виконавчим законодавством України.

В ході оволодіння предмету «Кримінально-виконавче право» студенти повинні засвоїти потрібні для практичної роботи юриста відомості про кримінально-виконавчу систему України.

Ціль дисципліни – показати студентам органічний взаємозв'язок між положеннями кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права у розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю. Розвивати у студентів здатності до індивідуального юридичного осмислення рекомендованих законодавчих джерел, спеціальної літератури та матеріалів судової практики.

Зміст курсу – визначення предмету курсу кримінально-виконавчого права, як області права, як науки і як освітнього предмету.

До складу головних завдань курсу входить: знайомство студентів з історією системи здійснення кримінального покарання; чинної кримінально-виконавчої системи, її завданнями і цілями, складом, засадами тощо.

Кримінально-виконавче-право

Опанування учбового предмету «Кримінально-виконавче право» має на меті досягнення певних цілей, тобто здобуття студентами теоретичних знань та певних правозастосовчих навичок в області правового регулювання здійснення кримінальних покарань, потрібних для професійного проведення слідчої та адміністративної роботи в області громадського порядку, забезпечення особистої та громадської безпеки і здійснення профілактичних заходів у боротьбі зі злочинністю.

До можливих труднощів оволодіння предмету «КВП» слід віднести великий обсяг законодавчої бази курсу, зокрема студенту потрібно володіти і вільно оперувати поняттями і засадами Кримінального кодексу України, який є основним по відношенню до досліджуваного предмету.

У програмі дано перелік питань щодо вивчення курсів Загальної та Особливої частин Кримінально-виконавчого права. Особливу увагу надано характеристиці структури органів і організацій, що безпосередньо здійснюють заходи кримінально-правового характеру і специфіки правового положення особистості засуджених.

В Особливій частині курсу аналізуються порядок і умови здійснення кожного заходу кримінально-правового характеру і особливості впливу на засуджених головних засобів виправлення, а також проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з виправних закладів.

По завершенню вивчення учбового предмету студенти складають іспит або залік за Загальною та Особливою частинами Кримінально-виконавчого права.

курс-Кримінально-виконавче-право

Дослідженням становленням предмету займаються такі науковці: Плужнік О. І., Степанюк А.Х., Яковець І.С., Савчин Г.Я., Назимко Є.С. та ін.

Отже, після оволодіння дисципліни «Кримінально-виконавче право» у студентів розвивається здатність до індивідуального юридичного осмислення рекомендованих законодавчих джерел, спеціальної літератури та матеріалів судової практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!