Роздрукувати сторінку

Порівняльне конституційне право як навчальна дисципліна

« Назад

Словосполучення «Порівняльне конституційне право» складається з декількох частин: право, його особливість (конституційне) і первинний спосіб пізнання – порівняння (на базі порівняння формується подальше вивчення). Порівняльне конституційне право не є галуззю діючого права, тобто системою юридичних норм, таких як, для прикладу, цивільного або кримінального права. Такої сфери права не існує. Порівняльне конституційне право – це наука, яка є складовою частиною більш загальної науки конституційного права, але має свій зміст і методи опанування, а також спеціальний учбовий курс в юридичних закладах.

Цілями оволодіння студентами курсу "Порівняльне конституційне право" є:

- знайомство з основними поняттями конституційного права;

- засвоєння засад конституційного права країн світу;

- знання загального і особливого в конституційному праві різних країн світу;

- придбання навичок порівняльного аналізу конституцій.

конституційне-право

Даний предмет належить до циклу підготовки бакалаврів за напрямом "Політологія".

Перед тим як перейти до вивчення курсу "Порівняльне конституційне право", студент мусить прослухати такі предмети як: "Правознавство" і "Теорія права", в якому викладаються засади правознавства.

У підсумку освоєння курсу студент:

1. Мусить знати:

1. зміст і сутність конституційного права сьогоднішніх країн, юридичний засади конституційних джерел, загальне й особливе у конституційному праві держав світу;

2. засади конституційного закріплення соціально-економічної і політичної організації суспільства, положення правового рангу особи, зміст правового регулювання утворення і роботи політичних партій, правові положення форм країни, виборчого права і виборчих систем, склад та засоби організації і роботи вищих і місцевих органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування.

Порівняльне-конституційне-право

2. Мусить уміти:

1. орієнтуватися в діючому конституційному законодавстві, головних конституційно-правових положеннях сьогоднішнього світу;

2. проводити порівняльний аналіз актуальних конституцій; знаходити і застосовувати правову інформацію; самостійно оцінювати конституційні зміни.

3. Повинен володіти:

1.термінологічним апаратом конституційного права;

2. навичками порівняльного аналізу конституцій сьогоднішніх країн світу.

4. Повинен проявляти здатність та готовність: знаходити джерела конституційного права різних держав світу і орієнтуватися в сучасному конституційному законодавстві; проводити порівняння Конституції України і закордонних держав та оцінювати конституційні процеси в сьогоднішньому світі.

Завдання, які ставить предмет «Порівняльне конституційне право» перед кожним студентом:

- володіти головними діючими в сучасному світі конституційно-правовими актами, доктринальні праці, найважливіші конституційні конвенції та судові прецеденти, які регулюють конституційно-правові стосунки в різних державах;

- уміти застосовувати одержані знання на практиці і на державних іспитах з публічно-правових курсів;

- знати природу і значення, що сформувалися в різних державах та правових системах інститутів і відносин зрілого практичного конституціоналізму;

- знати специфіку джерел конституційного права у країнах, що належать до різних правових структур;

- на існуючому матеріалі зміцнити знання теоретичних аспектів конституціоналізму;

- вміти аналізувати зміст певних законодавчих актів та практику їх використання;

- придбати досвід розкриття причинно-наслідкових зв'язків у становленні головних публічно-правових інститутів та відносин в різних державах;

- навчитися розуміти співвідношення загального і особливого в організації та функціонування публічно-правових інститутів різних країн;

- виробити тверді переконання в позитивному значенні і практичної цінності принципу зв'язаності інститутів державної влади та інших публічно-правових інститутів права у тій же мірі, що і пересічних громадян.

Головні положення предмету повинні бути використані в майбутньому при вивченні наступних курсів:

- Кримінальне право;

- Політологія.

основи-конституційного-права

Розвитку дисципліни «Порівняльне конституційне право» присвятили свою увагу такі вчені: Владиченко С. Д., Михеєнко М. М., Молдован В. В., Боботов С. В.

Отже, освітній курс “Порівняльне конституційне право” викладається у вищих учбових установах і є системою знань про засади суспільного устрою, державний лад, фундаментальні підґрунтя організації та роботи системи органів публічної влади, особливості правового рангу особи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!