Роздрукувати сторінку

Адміністративно-процесуальне право як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративно-процесуальне право як наука — це функціональна частина юридичної науки, що представляє собою форму поглядів, ідей, уявлень про адміністративний процес, про адміністративно-процесуальне право як сферу права, про адміністративно-процесуальні норми і правовідносини, про закономірності, реформування, історії та тенденції становлення адміністративно-процесуального законодавства.

Свій вклад у становлення науки АПП вклали в свій час дослідники колишнього СРСР, в першу чергу, Д. Н. Бахрах, В. М. Горшнев, O. K. Застрожная, В. А. Лорія, М. Я. Маслєнніков, Н.Р. Саліщева, В. Д. Сорокін та ряд інших науковців. На даний час багато дослідників України турбуються цією проблематикою, зокрема, В. Б. Авер'янов, A. M. Бандурка, В. Р. Перепелюк, Н.М. Тищенко та інші.

адміністративно-процесуальна-діяльність

Освітній предмет «Адміністративно-процесуальне право» створено для студентів старших курсів юридичних відділень, так як має на меті функціонування основних знань з конституційного, адміністративного і муніципального права.

Освітній курс має своєю метою:

- оволодіння відносин, пов'язаних з адміністративно-процесуальною роботою, структурою та системою адміністративно-процесуального законодавства всіх етапів адміністративного процесу і його стадій;

 - навчання студентів вірному орієнтуванню в діючому адміністративно-процесуальному законодавстві, набуття ними знань, вмінь і здібностей у тлумаченні та використанні норм адміністративного процесу;

- опанування теоретичних і практичних вмінь про основні категорії і положення досліджуваної галузі права.

Адміністративно-процесуальне-право

Студенти, які навчаються повинні знати:

- сутність і засади адміністративного процесу; предмет, метод і джерела адміністративного процесу; суб'єкти адміністративного процесу, здійснення адміністративного процесу;

- вміти працювати з законодавчою базою федерального, регіонального та місцевих рівнів;

- аналізувати конституційну та адміністративно правову судову практику щодо невирішених проблем в рамках адміністративно-процесуальної діяльності.

Для підготовки до заліку з курсу "АПП" студентам потрібно познайомитись з рекомендованими джерелами законодавчого, освітнього, наукового характеру, звернувши плідну увагу на останні зміни в сучасному законодавстві.

Структура курсу «Адміністративно-процесуальне право» складається з двох складових.

Перша частина «Загальна характеристика галузі» має на меті опанування традиційного для загальної частини курсу набору питань (поняття адміністративного процесу, предмет, методи, джерела, структура галузі, адміністративно-процесуальні норми, адміністративно-процесуальні правовідносини, правовий статус суб'єктів адміністративно-процесуального права).

АПП

Об'єктом опанування другої частини «АПП» постають різноманітні форми адміністративних проваджень. Виносяться на розгляд поняття адміністративного провадження, його види і особливості окремих видів як адміністративно-процедурних, так і адміністративно-юрисдикційних проваджень.

Отже, Адміністративно-процесуальне право – курс, який своєю ціллю ставить знайомство студентів з різними видами адміністративних проваджень, які так важливі для юриста-практика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!