Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності

Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності як освітній предмет – курс для студентів юридичного напрямку, який охоплює правові знання аналітичної роботи в оперативно-дослідницькій роботі.

Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності – це система заходів направлена на розв’язання завдань, які пов'язані з попередженням, зупиненням, дослідженням злочинів.

аналітична-робота

Предмет курсу – система попередження, зупинення, дослідження.

Основними цілями вивчення спеціального курсу «Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності» є забезпечення розвитку у студентів професійного мислення; формування у них теоретичних і практичних навичок, які сприяють вирішенню завдань, пов'язаних з попередженням, припиненням, виявленням, розкриттям і розслідуванням злочинів; засвоєння учнями основних понятійних категорій, правової регламентації підстав і умов здійснення оперативно-розшукових заходів, напрямів застосування матеріалів оперативно-розшукової роботи, правового положення посадових та інших осіб.

Вивчення спеціального курсу «Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності» має сприяти формуванню (вихованню) у студентів:

- наукового світогляду;

- громадянської мужності, непідкупності та справедливості;

- сумлінного ставлення до виконання службового боргу;

- високої правової і моральної культури;

- непримиренності до осіб, які вчинили або чинять злочини.

Аналітична-робота-в-оперативно-розшуковій-діяльності

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- поняття оперативно-розшукової діяльності;

- основні положення оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства;

- основи організації взаємодії між оперативними підрозділами.

Навчальна програма курсу «Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності» створена з врахуванням положень Базової навчальної програми курсу «Основи оперативно-розшукової діяльності» для вищих учбових закладів за напрямком навчання «Правознавство» та призначена для підготовки спеціалістів з вищою освітою.

 Вона визначає обсяг і зміст та викладається студентам спеціальності «Правознавство» спеціального курсу, актуальність якого за минулі роки значно посилилася у зв'язку з потребою вдосконалення навчання спеціалістів у сфері протидії злочинності.

Навчальна програма складена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти та на базі законодавства України, чинного у галузі оперативно-розшукової роботи, з врахуванням досягнень правової науки. Викладання навчального курсу в юридичних освітніх установах має теоретико-прикладний характер і передбачає ознайомлення учнів з основами аналітичною роботою оперативно-розшукової діяльності.

оперативно-розшукова-діяльність

Дослідженням питань розвитку предмету займаються такі науковці: В. Цимбалюк, В. Ординський, В. Грищук, А. Мовчан та ін.

Отже, предмет «Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності» носить прикладний характер і має вагомий вплив на подальшу діяльність оперативних слідчих.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!