Роздрукувати сторінку

Антинаркотична профілактична діяльність як навчальна дисципліна

« Назад

Антинаркотична профілактична діяльність (АПД) як навчальна дисципліна – курс для студентів юридичного напрямку, який покликаний надати ґрунтовні знання з основ антинаркотичної профілактичної діяльності.

Антинаркотична профілактична діяльність - це питання, яке обчислюється тисячоліттями, і на сьогодні здобуло масштабного характеру і гостро висить майже над всіма країнами, в тому числі в нашій країні. Для наркоманії не створено територіальних, національних, релігійних, класових, статевих або інших кордонів. За приблизними підрахунками, на сьогодні у цілому світі понад 200 млн. осіб вживають наркотики різного виду. Тому викладання предмету «Антинаркотична профілактична діяльність» є досить актуальним.

Антинаркотична-профілактична-діяльність

Мета курсу – на основі навчання базових знань у сфері біологічних основ залежності і головних механізмів формування наркозалежної поведінки, привити у студентів особистісні пізнання про осмислені біопсихосоціодуховної сутності поняття наркотизму.

Вивчення дисципліни направлено на становлення у студентів науково сформованих знань та поглядів про сьогоднішній стан наркотизму в Україні та світі, тенденції і фактори, що його зумовлюють, постать наркомана, а також про види наркоманії та її зв’язок зі злочинністю; прищеплення умінь персонального ґрунтовного аналізу наркоситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики злочинів, пов’язаних з наркотизмом.

Предмет: поняття наркотизму, наркоманії, незаконного обігу наркотиків та пов’язаних з ними негативних соціальних явищ, правове підґрунтя профілактики наркотизму, а також злочинів які пов’язані з незаконним обігом наркотиків і пов’язаних з ними явищ, форми, методи та заходи профілактики наркотизму.

наркозалежна-поведінка

Завдання курсу:

- прищепити уявлення про залежність від психоактивних речовин (ПАР), як частини масштабної загальнолюдської проблеми духовного характеру - проблеми адикції;

- прищепити адекватні пізнання про біологічні механізми взаємодії організму людини і наркотику на різноманітних етапах формування наркозалежної поведінки;

- прищепити адекватні пізнання про медичні і соціальні наслідки взаємодії організму людини і наркотику на різноманітних етапах становлення наркозалежної поведінки;

- ознайомити студентів з теоретичними положеннями та наркології специфікою феномену наркотизму в теперішньому молодіжному оточенні;

- надати уявлення про загальні закономірності психологічного і особистісного становлення дітей і молоді і фактори ризику, що сприяють розвитку адиктивної поведінки;

- надати уявлення про організацію профілактичної антинаркотичної діяльності в освіті, охороні здоров'я, культурі і мистецтві, соціальній діяльності та інших сферах; про важливість координації зусиль спеціалістів різного напрямку.

Змістові модулі: Наркотизм як соціальне явище: поняття, стан та детермінація. Правова основа та заходи подолання наркотизму. Кримінологічні особливості наркобізнесу в Україні та заходи його ліквідації. Становище правоохоронних структур у подоланні незаконного обігу наркотиків.

Форма підсумкового контролю – залік.

Учбова програма предмету «АПД» надає змогу комплексного опанування теоретичними положеннями і певними правозастосовчими уміннями у сфері правового управління антинаркотичною профілактичною діяльністю, які потрібні для висококваліфікованого юриста-правознавця.

феномен-наркотизму

Дослідженням питань розвитку предмету займались такі наковці: Р.Дж. Айвс, С.В. Березін та К.С. Лисецький, Т.Г. Григор’єва, Л.В. Лінська та Т.П. Усольцева, Л.Є. Гурійчук, Г.Я. Майборода.

Отже, значення «Антинаркотичної профілактичної діяльності» - ґрунтується на тому, що його предмет надає змогу комплексного опанування теоретичними знаннями і певними правозастосовчими уміннями у сфері правового регулювання антинаркотичної профілактичної діяльності, які потрібні для висококваліфікованого юриста-правознавця.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!