Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин

Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансові інститути, в першу чергу, банки, що грають ключову роль в процесі фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, функціонування ринків капіталу, міжнародного кредитування і розрахунків. Відносини за участю банків при здійсненні ними міжнародних банківських операцій складають ядро курсу. Значимість курсу визначається активною міжнародною діяльністю банків.

Дисципліна «Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин» є важливою частиною підготовки фахівців, які працюють у сферах фінансів та кредиту. Нові економічні умови господарювання вимагають активної участі держави у міжнародних відносинах, нового підходу в області управління валютними і кредитними відносинами, тому необхідно виробити нові кроки в галузі міжнародних економічних відносин.

банківські-операції

Мета курсу. Функціонування фінансових ринків, діяльність банків та інших фінансових посередників в даний час надає істотний вплив на розвиток світової і національних економік. Разом з тим, приватноправові аспекти міжнародних фінансових відносин досліджені у вітчизняній юридичній науці недостатнім чином. Вивчення цього курсу має на меті дати студентам базові знання про міжнародні банківські операції, включаючи операції з цінними паперами, та основних підходів до їх регулювання з урахуванням положень документів, прийнятих на міжнародному та національному рівні.

Завдання курсу «Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин». Найважливішим завданням даного навчального курсу є ознайомлення в ході навчального процесу з сучасним станом банківських систем і фондових ринків зарубіжних країн, вивчення та засвоєння основних понять і принципів міжнародних фінансових відносин, особливостей окремих видів міжнародних банківських операцій, а також питань, пов'язаних з міжнародно-правовим регулюванням і зарубіжним законодавством у цій сфері. Викладання даної навчальної дисципліни також покликане розвинути відповідні навички, необхідні для подальшої практичної роботи, тим самим сприяючи формуванню професійних якостей майбутніх фахівців.

Правове-регулювання-міжнародних-валютних-і-фінансових-відносин

Крім того передбачається:

- розглянути закономірності та тенденції розвитку міжнародних валютно-кредитних відносин у сучасних умовах;

- сформувати у студентів базові знання про найважливіші елементи національної та світової валютної системи;

- вивчити еволюцію світової і європейської валютної системи;

- сформувати уявлення про сучасну структуру та учасників світового фінансового ринку;

- сформувати у студентів уявлення про міжнародні валютно-кредитні відносини держав, платіжний баланс країни і методи його регулювання;

- сформувати у студентів знання про міжнародні розрахункові, валютні та кредитно-фінансові операції;

- вивчити операції, здійснювані міжнародною банківською системою;

- ознайомитися з діяльністю міжнародних фінансових організацій та перспективами розвитку світової валютної системи.

В результаті вивчення курсу «Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин» студенти повинні знати основні види міжнародних банківських операцій, загальні принципи правового регулювання міжнародних банківських розрахунків і основні документи, види міжнародних кредитних угод і міжнародних банківських гарантій, а також мати уявлення про міжнародні операції з цінними паперами та міжнародних угод з деривативами.

Дисципліна «Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин» передбачає наявність базових знань, отриманих студентами в процесі вивчення таких дисциплін як: «Макроекономіка», «Статистика», «Гроші, кредит, банки», «Фінанси», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Інвестиції», «Банківська справа», «Фінансові ринки», «Ринок цінних паперів».

кредитні-відносини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Шмирьова А.І., Колєсніков В.І., Климов А.Ю. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи реферат з курсу «Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!