Роздрукувати сторінку

Інвестиційне право як навчальна дисципліна

« Назад

Інвестиційне право як область права представляє собою набір правових норм, що координують суспільні відносини з ціллю залучення, застосування і контролю за інвестиціями та проведеної інвестиційної діяльності, а також відносини, пов'язані з відповідальністю інвесторів за дії, що суперечать законодавству.

Інвестиційне право як освітній предмет – система узагальнених відомостей про інвестиційне право як галузь, законодавство та практику його використання, а також про науку.

інвестиційна-діяльність

Навчальний курс «Інвестиційне право» є курсом з формування магістрів.

Мета учбового курсу «Інвестиційне право» - більш глибоке оволодіння проблем правового регулювання інвестиційної діяльності, ніж у межах загального курсу формування бакалаврів. Предмет «Інвестиційне право» відноситься до загальнопрофесіонального циклу, є курсом за вибором, що вивчається студентами факультету магістратури.

Предмет включається в учбовий план факультету магістратури, оскільки для її освоєння потрібні вміння ряду предметів, зокрема міжнародного приватного права, цивільного права та процесу, підприємницького права, банківського, фінансового права та інвестиційного права, які є у випускників, які отримали вищу юридичну освіту.

При вивченні курсу застосовуються методи порівняльного правознавства, вивчається зміст різних джерел права, у тому числі зарубіжних і міжнародних.

Інвестиційне-право

Програма освітнього курсу направлена на удосконалене володіння окремих видів інвестиційної діяльності і являє собою спеціальну частину інвестиційного права. Предметом правового регулювання інвестицій в широкому сенсі цього слова виступають конкретні правовідносини, що формуються в окремих областях економіки: промисловості, наукомістких технологіях, видобутку та переробки корисних копалин, аграрному виробництві і т. д. В ході проведення інвестиційних проектів фінансово-кредитні, організаційно-управлінські, податкові, трудові відносини укладаються в єдиний правовий простір.

Навчальний предмет направлений на формування у майбутніх магістрів уявлень про міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання відносин у галузі інвестиційної діяльності, у тому числі відносин з участю іноземних громадян та іноземних юридичних осіб.

Цілями і завданнями курсу є комплексне вивчення проблем правового регулювання іноземних інвестицій, включаючи законодавчу систему гарантій для іноземних інвесторів, нових видів інвестиційної діяльності, наприклад, венчурного інвестування; опанування міжнародних договорів, а також законодавства України та інших держав, що регулюють іноземні інвестиції.

При вивченні предмету студенти мусять оволодіти навичками самостійної науково-дослідницької роботи, навчитися розуміти зміст міжнародно-правових актів і використовувати положення міжнародного права, а також національного законодавства у галузі регулювання іноземних інвестицій.

ІП

Формування предмету «Інвестиційне право» досліджували такі науковці: Задихайло Д.В., Смітюх А.В., Шишка Р.Б. та ін.

Отже, вивчення курсу «Інвестиційне право» в рамках цивільно-правової спеціалізації має сприяти з'ясуванню теоретичних питань внутрішнього правового і міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!