Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності – освітня дисципліна, який призначена для студентів юридичних напрямків навчання.

Предмет «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності» включено до програми підготовки за профілем «Цивільне право, підприємницьке право, міжнародне приватне право», що має на меті опанування контингентом загальнокультурними і професійними компетенціями, придбаними під час навчання за спеціалізацією освіти «Юриспруденція».

інвестиційна-діяльність

Правове регулювання інвестиційної діяльності в умовах інноваційної економіки, пов'язане із залученням капітальних вкладень у високотехнологічні, засновані на інтелектуальних ресурсах, найбільш значущі сфери життєдіяльності для держави і суспільства, виступає провідною умовою модернізації сучасної України. Цілями правового регулювання інвестиційної роботи є систематичне упорядкування суспільних економічних відносин, що утворюються між суб'єктами інвестування з приводу вкладення грошових коштів для ефективної реалізації творчих проектів, а також забезпечення захисту прав і законних інтересів інвесторів на фінансовому ринку.

Відмінною рисою предмету «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності» є і його міждисциплінарна особливість, що виявляється у тісній взаємодії юридичної та економічної науки. Інвестиційна діяльність в сьогоднішньому його значенні представляє важкий правовий зв'язок. Правовий дуалізм інвестиційної праці зумовив два важливих принципи у дослідженні проблем інвестування в Україні – економічний та юридичний.

З врахуванням комплексного підходу до освоєння дисципліни, що носить міждисциплінарний і міжгалузевий характер, поставлена мета, задана при освоєнні курсу – високопрофесійна подача теоретичних засад про зміст інвестиційної діяльності, правове становище суб'єктів інвестування, формах існування інвестиційного підприємництва в умовах інноваційного господарювання, що необхідні для правильного розуміння і інтерпретації нових цілей і завдань інвестиційного права і високоефективного застосування його норм.

інноваційна-економіка

Досягнення сформульованої навчальної цілі курсу можливо з допомогою розв’язання ряду завдань:

- окреслити зміст інвестицій та інвестиційної роботи;

- з’ясувати особливості інвестиційної підприємницької діяльності в умовах інноваційного господарювання;

- простежити перетворення правового регулювання інвестиційної роботи в Україні в нових економічних умовах;

- проаналізувати закономірності та новітні перспективні тенденції існування інвестиційного законодавства;

- обґрунтувати правильність систематизації актуального інвестиційного законодавства України;

- окреслити головні принципи покращення внутрішньодержавного інвестиційного законодавства;

- дослідити та охарактеризувати правові відносини в інвестиційній галузі;

- окреслити головні структурні складові і проаналізувати особливості інвестиційних правових відносин в інноваційній галузі;

- окреслити правове становище суб'єктів інвестиційної економічної діяльності;

- узагальнити застосування на практиці інвестиційного законодавства;

- охарактеризувати форми здійснення інвестиційної економічної роботи;

- зорієнтувати в комплексі діючого інвестиційного законодавства;

- навчити застосовувати на практиці діючі законодавчі акти в сфері інвестицій.

Правове-регулювання-інвестиційної-та-інноваційної-діяльності

Свою увагу розвитку предмету присвятили такі науковці: Гущин В.В., Овчинніков А.А., Борисенко П.І.

Отже, курс «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності» вивчається в рамках профілю «Цивільне право, підприємницьке право, міжнародне приватне право» як один з базових курсів та передбачає детальний комплексний аналіз ідейно-теоретичних передумов, етапів розвитку та еволюції, а також сучасного стану і трансформації під впливом процесів формування інноваційної економіки механізмів правового регулювання інвестиційної роботи на основі інтерпретації інвестиційного законодавства та практики його використання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!