Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ – навчальна дисципліна, що опановується студентами ВНЗ МВС України юридичного спрямування.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ як навчальна дисципліна – це факультативний предмет, який викладається студентам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ.

Адміністративна-діяльність-органів-внутрішніх-справ

Предметом даної дисципліни є досліджування основних положень, що стосуються прав, обов’язків й адміністративної діяльності ОВС.

Адміністративна діяльність - є одним із головних напрямків діяльності органів внутрішніх справ, відбувається на основі приписів адміністративного права. Вона є більш важливою й великою за обсягом, до її виконання задіяна велика кількість працівників ОВС.

Метою дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» є набуття та опанування студентами потрібними теоретичними знаннями для дальшого вживання у практичній діяльності працівників ОВС.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- здобути навички, що стосуються особливостей державно-владної діяльності ОВС щодо організації та практичного виконання.

Від ефективності адміністративної діяльності ОВС чимало залежить стан правопорядку в країні, у зв’язку з чим характерного значення приймає оволодіння студентами цією дисципліною.

Адміністративна-діяльність-органів-внутрішніх-справ-підпорядкування

Навчання здійснюється у формі практичних, лекцій, семінарських занять та індивідуальних, групових консультацій, здійснення самостійних завдань і участі в науково-дослідницький роботі.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

- надавати дефініцію адміністративної діяльності ОВС;

- знати та вміти характеризувати види й форми адміністративної діяльності ОВС;

- знати суть та роль переконання та адміністративного примусу як головних методів адміністративної діяльності ОВС;

- вміти класифікувати заходи адміністративного примусу, підстави й прядку їх застосування;

- знати законодавство та вміти їм користуватися на практиці;

- виконувати посадові обов'язки співробітників органів внутрішніх справ щодо здійснення адміністративної діяльності;

- складати адміністративно-процесуальні та службові документи;

- правильно використовувати тактичні прийоми адміністративної діяльності при несенні служби.

Після опанування необхідними навичками студенти зможуть працювати в ОВС, іншими органами, що здійснюють догляд за додержанням законодавства.

Розглядаючи дану дисципліну у системі права, можна сказати, що вона посідає провідне місце і межує з такими предметами як кримінальне право та кримінальний процес, судові та правоохоронні органи.

До системи дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» входить: загальна та особлива частин.

До загальної частини належать: теоретичні поняття, що стосуються визначення адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, джерела права дисципліни, предмет, метод.

До особливо частини відносяться: ця частина розкриває окремі вили адміністративної діяльності та їх особливості.

Адміністративна-діяльність-органів-внутрішніх-справ-це

Історія дисципліни пов’язана із розвитком дисципліни «Адміністративне право». Саме воно стало базою для виокремлення дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ».

Чимала кількість вчених у свої працях досліджували особливості адміністративної діяльність органів внутрішніх справ та розробляли праці, які на даний час є актуальними та використовуються під час вивчення цієї дисципліни.

Під час опанування дисципліною студенти використовують: нормативно-правові акти України, офіційні сайти органів державної влади, правоохоронних та судових органів.

Отже, «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» – обов’язкова дисципліна, доля ВНЗ, де навчають студентів для МВС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!