Роздрукувати сторінку

Конституційний процес як навчальна дисципліна

« Назад

Конституційний процес – навчальний предмет для студентів юридичних напрямків.

Конституційний процес – курс, який надає допомогу студентам в оволодінні матеріалом, який розкриває особливості становлення, організації та роботі Конституційного Суду України - спеціалізованого органу конституційного правосуддя та основні початки проведення правосуддя конституційними (статутними) судами суб'єктів України.

конституційне-правосуддя

Ціллю оволодіння предмету «Конституційний процес» є збільшення рівня правової культури та обізнаності майбутніх спеціалістів у сфері юриспруденції, сприяння становленню спеціальних знань про механізм проведення і процедуру конституційного правосуддя, знайомство з рішеннями і правовими позиціями органів конституційного контролю в Україні та зарубіжних державах.

Завдання предмету «Конституційний процес»:

1. По завершенні оволодіння предмету студент мусить мати уявлення про поняття, природу, форми конституційного контролю, місце і роль органів конституційного контролю в структурі органів державної влади.

2. Плідну увагу студент повинен приділити опануванню принципів і особливостей процедури конституційного судочинства в Україні, конкретних видів судочинства в Конституційному Суді України по окремим категоріям справ.

3. Студент повинен набути навички для майбутньої професійної роботи юриста і використання відповідних знань у нормотворчій діяльності, у забезпеченні реалізації конституційних засад у судовій та іншій правозастосовчій практиці.

Дисципліна «Конституційний процес» відноситься до професійного циклу дисциплін за вибором.

Конституційний-процес

Необхідною умовою вивчення дисципліни «Конституційний процес» є володіння студентом низки загальнокультурних та професійних компетенцій, сформованих в результаті засвоєння ним дисциплін правового циклу: «Філософія права», «Ділова іноземна мова», «Історія політичних і правових вчень», «Порівняльне правознавство», «Система органів державної влади в зарубіжних країнах».

 Професійні компетенції, що формуються у студентів під час вивчення курсу «Конституційне процес» необхідні студенту для успішного проходження навчальної та виробничих практик, а також для вступу в аспірантуру з відповідної спеціальності.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- Здатність кваліфіковано приміряти законодавчі правові акти у певних областях юридичної роботи, застосовувати норми матеріального і процесуального права у професійній праці;

- спроможність кваліфіковано тлумачити нормативні правові акти;

- спроможність брати участь у здійсненні юридичної експертизи проектів законодавчих правових актів, у тому числі з ціллю дослідження в них положень, що сприяють утворенню умов для прояву корупції, надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних областях юридичної діяльності;

- спроможність приймати оптимальні управлінські рішення.

КП

Дослідники, які приділяли увагу вивченню дисципліни «Конституційний процес»: О. Онищенко, В. Горовий, Т. Гранчак, Н. Іванова та ін.

Отже, предмет «Конституційний процес» є актуальним для студентів юридичних напрямків, оскільки забезпечує у молоді становлення вмінь правильно застосовувати теоретичні знання з конституційного процесу, в тому числі вільно оперувати конституційно-правовими термінами і поняттями, точно їх використовувати в правотворчій та правозастосовній практиці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!