Роздрукувати сторінку

Державна служба як навчальна дисципліна

« Назад

Державна служба охоплює робітників органів влади, які діють на професійній основі, одержують заробітну плату з державного бюджету. Вони перебувають на посадах в апараті структур законодавчої, виконавчої, судової влади і здійснюють завдання та функції країни.

Право на державну службу мають і випускники Міжрегіональної Академії управління персоналом. Тому постала необхідність включення вивчення цієї дисципліни до навчального плану.

державна-служба

Актуальність вивчення предмету “Державна служба” окреслюється низкою факторів: становленням державності України та формуванням правової, демократичної, соціальної держави з соціально-орієнтованою економікою, формуванням засад громадянського суспільства.

Навчальна дисципліна «Державна служба» являє собою спеціалізований навчальний курс, який створений для вивчення студентами вищих учбових установ, які навчаються за кваліфікацією «державне і муніципальне управління». Даний курс входить у число дисциплін за вибором фахівців.

Одним з головних напрямків адміністративних реформ є: підвищення ефективності і результативності роботи державного апарату; управління державною службою; підзвітність та прозорість державного апарату.

Вивчення історії державної служби почалося у XVIII ст. В загальних курсах історії С. Н. Татіщева, М. М. Щербатова та інших істориків містився великий фактичний матеріал з історії державності в цілому, так і по історії окремих державних органів.

Завдання науки адміністративного права ґрунтується на створені пропозицій формування адміністративного законодавства в цілях практичної реалізації запланованих заходів по проведенню адміністративної реформи. Історія з усією впевненістю свідчить, що від компетентності, спроможності до мобілізації державних службовців залежить те, наскільки державні інститути будуть спроможні відповідати вимогам держави. Тому реформи державної служби надається велика увага.

право-на-державну-службу

Мета дисципліни:

1) одержання знань про правове регулювання державної служби як комплексному інституті адміністративного права;

2) отримати знання про стан сучасної державної цивільної служби і допомогти слухачам розібратися в проблемах її реформування;

3) отримання практичних навичок, які допомагають їм підготуватися до професійної діяльності, насамперед, в органах державної влади.

Завданнями спецкурсу «Державна служба» є:

1) становлення у студентів повного уявлення про державну службу;

2) вивчення основних понять, юридичних конструкцій, принципів державної цивільної служби як правового інституту;

3) дослідження правовідносин, що постають у процесі здійснення і припинення державної громадянської служби;

4) з'ясування суті проведеної реформи державної служби та її основних напрямів;

5) дослідження актуальних питань правового регулювання державної громадянської служби;

6) вивчення студентами учбової та спеціальної наукової літератури по темі курсу, правових актів, що окреслюють державну службу.

правове-регулювання-державної-служби

Дослідження предмету здійснювали: В.Л. Павленко, Т.Л. Желюк, С.М. Серьогін та ін.

Дисципліна «Державна служба» є потрібною теоретичною базовою для проходження студентами переддипломної практики та підсумкової державної атестації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!