Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн

Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн як навчальна дисципліна

« Назад

Освітній курс «Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн» одна з головних правознавчих предметів, засвоєння якої потрібно, так як в межах цього курсу досліджуються засади організації, діяльності та повноваження установ країн закордону.

Як учбовий курс «Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн» дає новачкам юристам початкові відомості про суди, Конституційні Ради, прокуратури, органи юстиції, та органах країни, які проводять укріплення законності і правопорядку, охорону прав і законних інтересів людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб і держави.

Організація-діяльності-підрозділів-поліції-міліції-зарубіжних-країн

Оволодіння предмету «Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн» має на меті прищеплення слухачам вищих учбових установ комплексу знань, вмінь і здібностей, потрібних для здійснення ними своїх службових обов'язків у майбутньому, тобто:

- надати студентам потрібний обсяг знань про організацію і проблеми діяльності правоохоронних установ закордонних держав, про види і форми їх імперативного впливу на учасників правовідносин, характеристики взаємовідносин між фізичними і юридичними особами при проведенні функцій правоохоронних органів;

- надати потрібні навички для проведення подальшої практичної роботи;

- виховати у студентів уміння розв'язувати певні життєві ситуації з положень права.

Головні завдання предмету «Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн» полягають в тому, щоб:

- виробити чітке уявлення про структуру правоохоронних органів;

- роз'яснити твердження визначних нормативних актів, що контролюють працю правових установ у державах закордону;

- роз'яснити студентам засади праці правоохоронних установ у зарубіжних країнах;

- роз'яснити значення та відмінні особливості актів, що видаються робітниками правоохоронних установ;

- роз'яснити порядок створення і структуру правоохоронних органів.

правоохоронні-органи-зарубіжних-країн

У підсумку опанування окресленого курсу студенти мусять:

-- мати уявлення:

- про положення і засади, що забезпечують процес опанування, становлення пропозицій з проблем правового регулювання відносин в області роботи установ.

-- знати:

- провідні теоретичні положення структур правоохоронних органів у зарубіжних країнах;

- засади організації та діяльності правоохоронних установ;

- орієнтуватися в законодавстві, що координує роботу органів закордону;

- розв’язувати завдання, що належать до компетенцій правоохоронних закладів.

-- придбати практичні вміння та здібності:

- праці з законодавчим матеріалом;

- створення юридичних документів.

Для освоєння даного предмету потрібні знання, вміння та навички, набуті при опануванні наступних курсів:

- Теорія держави і права;

- Конституційне право;

- Кримінальне право;

- Адміністративне право;

- Цивільне право.

працівники-правоохоронних-органів

Свою увагу розвитку та функціонуванню предмету приділяли: Фільштейн В.Л, Шушкевич І.Ч., Чарльз М.Т., Сурков К.В.

Отже, курс «Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн» є актуальним для студентів юридичних напрямків, адже сприяє тому, щоб студенти були компетентними не лише у вітчизняному законодавстві, але і закордонному.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!