Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Тактичні засади діяльності адвоката на досудовому слідстві та в суді

Тактичні засади діяльності адвоката на досудовому слідстві та в суді як навчальна дисципліна

« Назад

Адвокат (лат. advocatus — від advoco — запрошую) — особа, професією якого є надання кваліфікованої юридичної допомоги фізичним особам (громадянам, особам без громадянства) та юридичним особам (організаціям), в тому числі захист їх інтересів і прав у суді.

Останнім часом актуальним на юридичних відділеннях стало вивчення курсу «Тактичні засади діяльності адвоката на досудовому слідстві та в суді».

адвокатська-діяльність

Мета курсу полягає у наступному:

- підготувати компетентних фахівців, здатних ефективно здійснювати захист та представляти інтереси громадян і юридичних осіб;

- сформувати та розвинути у студентів здатність, засновану на придбаних ними за даним курсом знаннях і навчального досвіду, самостійно приймати відповідальні та компетентні рішення при здійсненні адвокатської діяльності;

- поглибити й розширити знання студентів про доказування і докази в кримінальному та цивільному процесі;

- поглибити й розширити знання студентів про досудову стадію кримінального і цивільного процесу;

- прищепити практичні навички складання процесуальних документів, характерних для досудової стадії кримінального та цивільного судочинства;

- сприяти формуванню та розвитку правової культури.

Завдання, які ставить перед собою дисципліна:

- виробити вміння орієнтуватися у правових ситуаціях, що виникають у процесі захисту прав фізичних і юридичних осіб;

- сформувати знання про особливості доказування на окремих стадіях процесу;

- за допомогою використання інноваційних методик у викладанні дисципліни спонукати до формування незалежного, критичного і нестандартного мислення;

- сформувати базові навички, цінності і нахили самостійно визначати індивідуальні алгоритми поведінки при вирішенні різних ситуацій, що виникають в адвокатській діяльності, а також уміння приймати ефективні і правомірні рішення;

- освоїти методи самостійної роботи з джерелами правової інформації при здійсненні адвокатської діяльності;

- розвинути аналітичне мислення та вміння виробляти правильну тактику поведінки в досудовій стадії;

- сформувати професійно необхідні для адвоката загальнонаукові, інструментальні, міжособистісні та спеціальні компетенції;

- розвинути навички застосування законодавства.

кримінальний-та-цивільний-процес

Курс входить у число дисциплін, включених у варіативну частину професійного циклу.

Зміст дисципліни «Тактичні засади діяльності адвоката на досудовому слідстві та в суді» ґрунтується на змісті таких попередніх дисциплін, як «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Адвокатська діяльність».

В подальшому знання, отримані в ході вивчення дисципліни, будуть необхідні при вивченні дисциплін: «Доказування в кримінальному процесі», «Практикум по складанню цивільних процесуальних документів», «Заочне і наказне провадження», «Юридична клініка».

Тактичні-засади-діяльності-адвоката-на-досудовому-слідстві-та-в-суді

Свою увагу становленню курсу «Тактичні засади діяльності адвоката на досудовому слідстві та в суді» приділяли такі науковці: А. М. Жоробекова, О. В. Куфлей, Р. І. Джумагулов.

Отже, курс «Тактичні засади діяльності адвоката на досудовому слідстві та в суді» сприяє навчанню студентів навичок поведінки при вирішенні різних ситуацій, що виникають в адвокатській діяльності, а також уміння приймати ефективні і правомірні рішення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!