Роздрукувати сторінку

Організація і тактика міліції громадської безпеки як навчальна дисципліна

« Назад

Організація і тактика міліції громадської безпеки – освітній предмет, який викладається для студентів юридичних напрямків.

Міліція громадської безпеки - форма міліції, головними завданнями якої є:

- реалізації особистої безпеки громадян;

- охорона громадського порядку і реалізація громадської безпеки;

- зупинення і розкриття злочинів та адміністративних порушень.

громадський-порядок

Мета навчання ґрунтується на становленні у слухачів структури знань, вмінь і здібностей, потрібних для професійної роботи відповідно до кваліфікаційних особливостей міліціонерів патрульно-постової структури міліції громадської безпеки при здійсненні оперативно-службових завдань з охорони громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки.

Завдання навчання з предмету «Організація і тактика міліції громадської безпеки»:

- створити системне засвоєння слухачами основних засад законодавчих та інших актів в обсязі, достатньому для індивідуального проведення професійної роботи;

- надавати допомогу становленню знань, вмінь і здібностей, потрібних для забезпечення правового порядку і громадської безпеки у час несення служби;

- сприяти формуванню професійного інтересу, формування мотиваційно-ціннісного відношення до професійної роботи робітника міліції, готовності до здійснення професійних завдань відповідно з положеннями моралі, професійної етики та службового етикету, установки на саморозвиток і самовиховання.

міліція-громадської-безпеки

Робоча освітня програма спеціального професійного навчання співробітників патрульно-постової служби міліції побудована із застосуванням блочно-модульної технології навчання.

Навчальна практика є функціональною складовою професійного навчання та організовується з ціллю набуття слухачами досвіду практичної роботи органів внутрішніх справ за місцем дислокації центру професійного навчання (або в комплектуючих установах). Навчальна практика відбувається до здійснення модуля підсумкового контролю відповідно до програми навчальної практики.

Навчання завершується складанням міждисциплінарного іспиту (модуль підсумкового контролю), змістом якого постає ігрове імітаційне моделювання професійно-орієнтованих ситуацій з тематики модулів, комплексна перевірка та оцінка знань, вмінь і здібностей, потрібних для реалізації слухачами повноважень міліціонерів патрульно-постової служби відповідно до кваліфікаційних положень.

Випускник повинен знати:

- засади Конституції України;

- головні засади діючого кримінального і кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального законодавства;

- зміст адміністративного правопорушення, його структури та адміністративної відповідальності;

- відомчі законодавчі акти, що координують роботу патрульно-постової служби міліції;

- порядок здійснення служби на постах і маршрутах, заходи забезпечення особистої безпеки.

Організація-і-тактика-міліції-громадської-безпеки

Свою увагу формуванню дисципліни присвятили: Пєткова В.П., Оболенський Ю.Б., С.Ф. Константінов та ін.

Отже, «Організація і тактика міліції громадської безпеки» - це курс, який направлений на засвоєння студентами головних знань з правоохоронної роботи міліції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!