Роздрукувати сторінку

Цивільно-правове регулювання деліктних відносин як навчальна дисципліна

« Назад

Деліктні відносини — це зобов'язання, що постають у зв'язку із вчиненням шкоди. Особа, яка є потерпілою, має право потребувати від делінквента відшкодування шкоди. При цьому розмір і порядок окреслення шкоди може бути різноманітними залежно від права, що використовується для регулювання цих питань. Особливість деліктних зобов'язань ґрунтується на тому, що їх становлення не зумовлене договором, а пов'язано з настанням факту — заподіянням шкоди, причому в ряді випадків незалежно від вини особи, яка вчинила шкоду.

«Цивільно-правове регулювання деліктних відносин» - освітня дисципліна, який створена для студентів юридичних напрямків навчання.

Робоча програма учбового курсу «Цивільно-правове регулювання деліктних відносин» – курс, що визначає вимоги до змісту і рівня підготовки студентів, керівництво їх індивідуальною діяльністю, види навчальних занять та форми контролю з даного учбового курсу.

деліктні-відносини

Робоча програма включає в себе:

- цільову установку;

- зміст учбового предмету;

- освітньо-методичне забезпечення курсу;

- потреби до рівня опанування програми і форми проміжного контролю.

Курс «Цивільно-правове регулювання деліктних відносин» викладається студентам в рамках цивільно-правової спеціалізації. Опанування деліктних зобов'язань зумовлено однією з головних місць у цивільно-правовому регулюванні.

Відповідно з розподілом учбових предметів за кафедрами дисципліна «Цивільно-правове регулювання деліктних відносин» викладається на кафедрі цивільно-правових курсів, що обумовлено цивілістичною направленістю його предмета.

Спеціальна дисципліна «Цивільно-правове регулювання деліктних відносин» направлена на становлення у студентів знань правил регулювання зобов'язальних відносин, що формуються в галузі практики використання законодавства у поясненні регулювання окремих форм позадоговірних відносин (відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади, відповідальність за шкоду життю і здоров'ю громадянина).

деліктні-зобов’язання

Реалізація цієї мети вимагає врахування таких засад:

1. Складовою курсу є головні засади теорії цивільного права в сфері зобов'язального права. В навчанні повинні бути відображені всі етапи засвоєння знань, формування прикінцевих умінь: розуміння, запам'ятовування, використання знань на практиці (рішення казусів, консультації з правових проблем, складання договорів тощо).

2. Навчання цивільного деліктного права відбувається з застосуванням як загальнонаукових методів дослідження, так і приватно-наукових методів пізнання (комплексного аналізу, системного аналізу, історичного оволодіння).

3. Опанування проблем дисципліни опирається на висновки інших суспільних наук, а також засад теорії держави і права, конституційного права та інших галузей.

Пізнання деяких видів обов'язкових відносин спирається на одержання знання із загальної та особливої частин права і нерозривно пов'язане з інститутами загальної частини.

У процесі навчання окреслюються і головні завдання дисципліни зобов'язального права:

- теоретико-пізнавальна - отримання, засвоєння і систематизація знань у галузі регулювання зобов'язальних відносин;

- формування навичок науково-теоретичного підходу до досліджуваних цивільно-правових явищ;

- становлення навичок використання теоретичних знань у практичній юридичній роботі;

- навчання самостійно користуватися науковою, довідковою літературою, довідково-інформаційними структурами та іншими джерелами.

Ключовою проблемою вдосконалення підготовки майбутніх юристів є збільшення ефективності самостійної та аудиторної діяльності студентів.

По завершенні навчання студент мусить:

- мати уявлення про роль і значення зобов'язань, що постають з позадоговірних відносин у системі цивільного права і в структурі права в цілому;

- мати уявлення про засади становлення цивільного законодавства в галузі регулювання зобов'язальних відносин; основні питання правового регулювання деяких форм зобов'язань.

Цивільно-правове-регулювання-деліктних-відносин

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: М.Ю. Понєжин, А.І. Ображиєва.

Отже, програма дисципліни ставить за мету становлення у студентів уміння орієнтуватися в структурі цивільного законодавства та інших нормативних актів, їх опанування та аналіз; розуміння сенсу цивільно-правової матерії і уміння творчо застосовувати певні норми права до конкретних життєвих ситуацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!