Роздрукувати сторінку

Охоронні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Охоронна система — автоматизований комплекс для захисту різних об'єктів майна (будівель, включаючи прилеглу до них територію, окремих приміщень, автомобілів, водного транспорту, сейфів тощо) від процесів або явищ кримінального характеру. Термін є узагальнюючим для декількох типів систем.

Основне призначення курсу - попередити, по можливості запобігти або сприяти запобіганню ситуацій, в яких буде завдано шкоди людям або матеріальним і не матеріальним цінностям, пов'язаних насамперед з діями інших осіб.

курс-Охоронні-системи

Дисципліна «Охоронні системи» передбачає вивчення учнями функціональних можливостей пристрою і принципу роботи охоронних систем найбільш розповсюджених модифікацій.

Основними цілями вивчення дисципліни є:

- формування знань про будову і принцип дії технічних засобів, систем охоронної сигналізації, систем пожежної сигналізації, систем контролю і управління доступом, телевізійних систем відеоспостереження, охоронних сигнально-протиугінних систем автотранспортних засобів, про методи вимірювання їх основних параметрів і характеристик, ознак їх несправностей;

- набуття вмінь здійснювати перевірку технічного стану, усувати несправності, регулювати роботу охоронних систем та телевізійних систем відеоспостереження;

- розвиток професійно значущих якостей особистості майбутніх радіотехніків;

- виховання почуття відповідальності за якість виконуваних робіт.

Навчальна дисципліна «Охоронні системи» вивчається в тісному взаємозв'язку з такими дисциплінами загальнопрофесійного і спеціального циклів, як «Електротехніка», «Електрорадіовимірювання», «Основи електроніки», «Радіотехніка», «Електрорадіоелементи та пристрої функціональної електроніки», «Імпульсна та цифрова техніка», «Мікропроцесорна техніка», «Радіоелектронні пристрої».

Охороннi-системи

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- знати на рівні подання:

- загальну характеристику та сфери застосування сучасних охоронних та телевізійних систем відеоспостереження;

- перспективи розвитку науки і техніки у галузі технічних засобів охорони і систем охорони.

-- знати на рівні розуміння:

- принципи побудови і роботи охоронних систем;

- принципи монтажу охоронних систем;

- технічні засоби охорони;

- основні типи, технічні характеристики та параметри охоронних та телевізійних систем відеоспостереження;

- конструктивні особливості охоронних систем.

-- вміти:

- складати структурні схеми охоронних систем;

- проектувати нескладні охоронні та телевізійні системи відеоспостереження;

- монтувати, перевіряти працездатність, усувати несправності, регулювати режим роботи охоронних систем;

- користуватись технічною та довідковою літературою.

Заняття слід будувати таким чином, щоб зв'язати теоретичні знання з майбутньою практичною діяльністю. Для закріплення теоретичних знань програмою передбачено проведення лабораторних робіт.

робота-охоронних-систем

Свою увагу становленню предмета приділяли такі науковці: Ю. В. Врублевський, Ф.І. Шароваров, В.Г. Синілов.

Отже, курс «Охоронні системи» є досить важливим для студентів юридичних спеціальностей, адже більшість з них стане приватними адвокатами, або нотаріусами, де потрібні будуть знання, як забезпечити охорону власного офісу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!