Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Обмеження прав на особисту свободу у діяльності міліції

Обмеження прав на особисту свободу у діяльності міліції як навчальна дисципліна

« Назад

Обмеження прав на особисту свободу у діяльності міліції – предмет, яка опановується студентами юридичного напрямку.

Засвоєння учбового предмету «Обмеження прав на особисту свободу у діяльності міліції» ухвалено згідно з навчально-професійною програмою підготовки «Спеціаліст» за напрямком «Правознавство».

адміністративні-правопорушення

Предметом оволодіння освітнього курсу є засади обмеження прав на персональну свободу у роботі міліції.

Міждисциплінарні зв’язки: «Організація служби діяльності дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю», «Робота міліції з протидії насильству у сім’ї».

Програма учбового предмету складається з такого змістовного модуля:

1. Теоретичні засади законодавства щодо обмеження прав на особисту свободу «Обмеження прав на особисту свободу у діяльності міліції» є одним із тих курсів, що спрямовані забезпечити практичну спеціальну й правову підготовку спеціалістів міліції громадської безпеки.

Оволодіння предмету направлене на становлення у співробітників міліції знань, умінь та здібностей, які відповідають професійно-кваліфікаційним особливостям головних посад робітників МВС України та завданням, які ставляться перед міліцією на певному етапі становлення українського суспільства, що має на меті здобуття такого рівня підготовки слухача.

діяльність-міліції

Ціллю курсу є ознайомлення слухачів із заходами забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в правоохоронній роботі міліції, класифікацією заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; правами та обов’язками чергового ОВС щодо утримання і розташування в КЗД осіб, доставлених і затриманих; а також заходами тримання затриманих та доставлених осіб в кімнаті для затриманих та доставлених і проведення нагляду за їх поведінкою.

Виховна мета: підштовхувати студентів до постійного удосконалення знань та професійного росту, надавати допомогу утвердженню довірливих відносин між педагогом та студентами; переконати слухачів у тому, що знання заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення – це запорука успіху практичної роботи.

Розвиваюча мета: формувати розумові вміння та таланти, мовлення, пам’ять, надавати допомогу в ініціативності, активності, самостійності в праці, привчати до систематичного, планомірного оволодіння учбового матеріалу.

Головними завданнями оволодіння предмету є досягнення окреслених цілей, які забезпечуються розв’язанням наступних навчально-наукових завдань: теоретичне визначення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в правоохоронній роботі міліції, що являють специфічну групу засобів адміністративного зупинення загального призначення; ціль і завдання їх використання: зупинення адміністративних проступків, коли вичерпано інші заходи впливу, для встановлення особи, створення протоколу про адміністративне правопорушення.

Головні світоглядні ідеї та категорії, які підлягають опануванню під час оволодіння предмету відносяться ідеї про те, що одним із найпоширеніших форм юридичної відповідальності, з якими стикаються громадяни, є адміністративна відповідальність за здійснення адміністративних проступків. Деколи заходи впливу, пов’язані із застосуванням адміністративної відповідальності, які використовуються до проголошення індивідуально-правозастосовного акту, яким окреслюється форма стягнення, помірна здійсненому проступку.

Обмеження-прав-на-особисту-свободу-у-діяльності-міліції,

Дослідженням формування та становлення курсу займалися такі визначні вчені: Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Басс В.О., Білик В.М., Бодюл Є.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Кобринський В.Ю, Корж-Ікаєва Т.Г. та ін..

Отже, предмет «Обмеження прав на особисту свободу у діяльності міліції» є досить вагомим для студентів за напрямком підготовки «Юриспунденція», адже сприяє кращому оволодінню спеціальністю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!