Роздрукувати сторінку

Адвокатура України як навчальна дисципліна

« Назад

Адвокатура України як навчальна дисципліна – сукупність правових знань щодо становлення, розвитку та функціонування адвокатури України.

Адвокатура України – самостійна галузь права, яка вивчається студентами навчальних закладів юридичного профілю для опанування знаннями щодо діяльності адвокатури.

Адвокатура-України-це

Предметом навчальної дисципліни виступають відносини у сфері здійснення адвокатської діяльності та надання послуг. До предмета також відносяться концепції, поняття, дефініції, теорії, категорії, явища й правовідносини як матеріальні, так й процесуальні, що сприяють зрозуміти сутність та характерні ознаки, деталі адвокатури, її форми, задачі і роль щодо інших галузей права та суспільного життя, взаємозв’язок адвокатури з іншими правоохоронними органами України.

Об’єктом адвокатури виступають нормативно правові акти, інші джерела права, що стосуються цієї сфери.

Адвокати-адвокатури-України

Дана дисципліна за мету ставить вивчення основних поняття та нормативно - правових актів, що регулюють адвокатську діяльність: Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон України «Про безоплатну правову допомогу», Кримінальний процесуальний кодекс, Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію, Положення про Раду адвокатів України.

Опанувавши всім матеріалом студенти зможуть зрозуміти значення адвокатури в суспільно-політичному житті України, а також зможуть самостійно захищати не тільки свої права та інтереси, а й інших людей.

Завданням навчальної дисципліни є:

- формування у студентів навиків, що стосуються адвокатури;

- освоєння та опанування основними поняттями навчальної дисципліни;

- дослідження та ознайомлення з основними нормативно-правовими актами;

- проведення практичних занять з адвокатури та знайомство з основами діяльності адвоката;

- вивчення основних теорій розвитку адвокатури, а проведення аналізу її удосконалення.

Адвокатура-України

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» має специфічний нормативно-правовий матеріал в галузі юриспруденції та в процесі її вивчення застосовуються знання здобуті на інших прилеглих юридичних дисциплінах, а під час вивчення дисципліни студент зможе не тільки опанувати професійними навивками адвоката, але й також професійно набуває нових знань та переосмислює все те, що здобув на таких дисциплінах як: кримінальне право, кримінальний процес, судочинство в господарських судах, цивільний та адміністративний процес.

Розглядаючи структури адвокатури як навчальної дисципліни, то можна зробити висновок, що вона складається з двох частин: загальна та особлива.

Характеризуючи історичний розвиток адвокатури, можна розпочати з країн Греції та Риму. Саме з цих країн розпочався розвиток адвокатури, де з’явилися перші напрацювання. Якщо характеризувати розвиток адвокатури в Україні то можна розпочати з Литовських статутів, де зазналося, що кожен має право на захист прав та свої інтересів. Наступним періодом було розвиток адвокатури Російській імперії Під час проведення судової реформи 1864 року було виділено два типи адвокатів: повірені та присяжні, саме вони на той час захищали права населення.

На даний час велика кількість вчених , науковців та адвокатів поповняють різноманітними джерелами галузь адвокатури: наукові статі, навчальні посібники, підручники, роз’яснення, складання коментарів до кодексів.

Не оминути й законодавчо закріплені джерела, які видаються Верховною Радою України, судами України ат іншим органами державної виконавчої влади.

Предмет-адвокатура-України

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» займає провідне місце серед інших юридичних наук, зокрема вона тісно пов’язана з такими дисциплінами: судові та правоохоронні органи, цивільний процес, кримінальний процес, судочинство в господарських судах, конституційне право та інші.

Отже, адвокатура це невід’ємна частина юридичних дисциплін, що вивчається студентами навчальних закладів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!