Роздрукувати сторінку

Конституційні основи розвитку законодавства як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Конституційні основи розвитку законодавства» займає довільно важливе місце в українській правовій системі, будучи собою окремою підгалуззю Конституційного права. В Україні значення становлення законодавства як конституційно-правової практики і самостійної конституційно-правової теорії визначається його зв'язком з сучасними основами конституційного ладу.

На сьогоднішній день у наукових публікаціях поширені принципові положення теорій правової, демократичної, конституційної держави, досліджуються і конкретні питання роботи парламенту.

конституційне-право

Законодавча влада здійснюється представницькими органами, в структурі поділу влади обіймає досить почесне місце. Без перебільшення можна зазначити, що питання організації і діяльності органів законодавчої влади постають у центрі політичної практики і конституційно-правових положень.

Тенденція до демократизації суспільного життя та державного устрою досить виразно проявляється у формуванні інститутів представницької демократії, парламентаризму.

Програма предмету «КОРЗ» призначена для студентів юридичних напрямків.

Ціль курсу полягає в тому, що оволодіння дисципліни «Конституційні основи розвитку законодавства» має найважливіше значення для навчання юристів спеціального профілю, а також допомагає студентам використовувати отримані знання державно-правових явищ в практичній діяльності.

У ході опанування курсу «Конституційні основи розвитку законодавства» студентам читається курс лекцій, організовується постійне консультування, а також проведення семінарських занять.

Семінари є традиційною формою поточного контролю навчальної роботи студентів. Вони мають на меті перевірити, поглибити і закріпити теоретичні знання, одержані студентами на лекціях та в процесі самостійної діяльності, а також покликані сформулювати у студентів вміння усного викладу теоретико-правового матеріалу, публічного виступу, ведення дискусії.

Крім того, в процесі викладання даного курсу також активно, застосовуються інші інноваційні методи навчання, технічні засоби навчання, схеми, слайди та інші наочні посібники.

КОРЗ

Оволодіння курсу завершується складанням студентами заліку з основ конституційного розвитку законодавства.

В процесі навчання і шляхом самостійного вивчення студентами курсу повинно бути досягнуто:

— отримання учнями міцних знань з найважливіших проблем державного права на базі конституційного законодавства, набуття навичок самостійного поповнення знань за фахом;

— оволодіння учнями вміннями і навичками наукового підходу до аналізу і оцінки державно-правових інститутів, юридичних норм, закріплених у Конституції та інших нормативних актах;

— набуття учнями вмінь творчого застосування отриманих знань у професійній та громадсько-політичній діяльності з урахуванням реальних подій, що відбуваються в Україні і в світі;

— формування в учнів потреби бездоганного виконання гражданського боргу, сумлінного ставлення до своїх обов'язків, почуття особистої відповідальності за моральну чистоту юридичних кадрів.

Конституційні-основи-розвитку-законодавства

Дослідженням становлення та розвитку курсу «Конституційні основи розвитку законодавства» займались такі науковці: Опришко В. Ф., Скрипнюк В. М, Совгиря О. В., Шукліна Н. Г.

Отже, курс «Конституційні основи розвитку законодавства» спрямований на оволодіння студентами положень розвитку законодавства України та світу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!