Роздрукувати сторінку

Організація роботи з негласним апаратом ОВС як навчальна дисципліна

« Назад

Організація роботи з негласним апаратом ОВС – освітній предмет, який викладається для студентів юридичних спеціальностей.

Завдання програми - сформувати у абітурієнтів з кількості робітників ОВС комплекс теоретичних знань, вмінь і здібностей щодо оперативно-розшукової роботи і застосування спецтехніки, потрібних для вдалої здачі вступних екзаменів.

застосування-спеціальної-техніки-в-ОВС

У результаті оволодіння курсу абітурієнти мусять:

-- мати уявлення:

- про твердження оперативно-розшукової праці та спецтехніки, види їх застосування оперативними та іншими відділами ОВС;

- про важливі складові державної політики в області оперативно-розшукової роботи та спецтехніки ОВС;

- про важливі засади зміни правоохоронної роботи ОВС у сфері оперативно-розшукової діяльності і використання спецтехніки.

-- знати:

- правове підґрунтя оперативно-розшукової роботи і використання спецтехніки оперативними та іншими підрозділами;

- методи і засоби оперативно-розшукової роботи і використання спецтехніки в ОВС;

- підґрунтя оперативно-розшукової роботи ОВС;

- форми взаємозалежності структур внутрішніх справ при здійсненні оперативно-розшукової роботи з іншими суб'єктами оперативно-розшукової та правоохоронної праці;

- методи збирання оперативно-розшукової інформації;

- підґрунтя оперативно-розшукової роботи з перевірки, утворення та документування злочинних дій, що перевіряються, і розроблюваних осіб;

- організацію праці з особами, що надають ОВС всі види сприяння, здебільшого на конфіденційній основі.

-- володіти навичками:

- вірного роз’яснення і використання правових тверджень у практичній праці структур ОВС;

- здійснення посадових обов'язків робітників оперативних та інших відділів поліції по проведенню оперативно-розшукової роботи та спеціальної техніки ОВС;

- вірного проведення тактичних прийомів оперативно-розшукової роботи при несенні служби;

- персональної і загальної профілактики правопорушень;

- додержання конспіративності в діяльності;

- взаємодії з оперативними відділами з ціллю розв’язання завдань боротьби зі злочинністю.

оперативно-розшукова-діяльність

Учбова дисципліна «Організація роботи з негласним апаратом ОВС» утворений з двох частин: загальної та особливої. Загальна частина охоплює шість розділів, які охоплюють в себе п'ятнадцять тем, що розкривають концептуальні питання оперативно-розшукової роботи ОВС як певного виду правоохоронної роботи країни. В Особливій частині є один розділ, що об’єднує дев'ять тем, в яких досліджується здебільшого практичний, прикладний аспект оперативно-розшукової роботи, в тому числі за різними напрямками діяльності оперативних підрозділів по лінії боротьби з економічними злочинами, у галузі незаконного обігу наркотиків та іншим.

Організація-роботи-з-негласним-апаратом-ОВС

Свою увагу на становлення дисципліни звертали такі науковці: Воробйова І. В., Глазков В. А., Головін А. С. та ін.

Отже, «Організація роботи з негласним апаратом ОВС» - предмет, який має своєю ціллю оволодіння теоретичних знань та вмінь оперативно-розшукової роботи робітників ОВС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!