Роздрукувати сторінку

Договори в міжнародному праві як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародний договір - регульована міжнародним правом угода, укладена країнами та іншими суб'єктами міжнародного права у письмовій формі, не дивлячись на те, чи перебуває така угода в одному, двох, або більше пов'язаних між собою документах, а також незалежно від конкретної назви. Сама конвенція значить - договір декількох держав і діє як загальні норми.

Договорами у міжнародному праві постають лише угоди між суб'єктами міжнародного права, угода між країнами і транснаціональними організаціями.

ДМП

Робоча програма учбового предмету "ДМП" спрямована на оволодіння молоддю юридичною кваліфікацією, які здобувають освіту за напрямом навчання «Юриспруденція» і одержують спеціалізацію (ранг) випускника - магістр.

Робоча програма учбового предмету передбачає в якості своєї цілі поглиблене опанування деяких положень теорії міжнародного права. При опануванні даного курсу, необхідно виокремити його певні характерні особливості. Потрібно також усвідомити й те, що сучасне міжнародне право, що коорденує міждержавні (міжнародні) відносини має і свої особливості.

Предметом оволодіння курсу «ДМП» є: зміст принципу добросовісного додержання міжнародних договорів, теорії права міжнародних договорів, особливість міжнародної договірної практики.

Об’єктом оволодіння учбового предмету «Право міжнародних договорів» є етапи підписання, підстави чинності, нечинності та ліквідації дії міжнародного договору, характеристики сторін, розмежування форм міжнародних договорів та видів їх роз’яснення.

Завдання курсу «Договори в міжнародному праві»:

1. вивчення студентами такої галузі міжнародного права, як право міжнародних договорів;

2. оволодіння предмету сприяє розумінню того, як укладаються міжнародні договори і як вони втілюються у життя на міжнародному та внутрішньому рівні.

Договори-в-міжнародному-праві

Освітній курс "Договори у міжнародному праві" взаємопов'язаний з учбовим предметом "Міжнародне публічне право".

Програма сформована з двох складових: загальної та особливої. Для оволодіння предметом "ДМП" необхідно мати знання з міжнародного публічного права.

Опанування освітнім курсом "Договори у міжнародному праві" надає знання договорів як важливих джерел міжнародного права, їх взаємозалежності і взаємодії з національним законодавством країн.

Оволодівши предметом студент:

1. Мусить знати:

- як заключаються міжнародні договори у підсумку правотворчої діяльності держав і міжнародних міжурядових утворень;

- як самому утворювати проекти міжнародних договорів;

 - як вірно застосовувати міжнародні договори у роботі державних організацій, у тому числі в Україні;

- як висококваліфіковано використовувати міжнародні договори у конкретних галузях юридичної роботи, правильно визначити обсяг використання договору, в тому числі на основі здійснених країнами - учасниками застереженнями і заявами.

2. Мусить уміти:

- проводити аналіз текстів міжнародних договорів і їх певні види;

- щоразу стежити за кодифікацією міжнародних договорів;

- уміти вірно роз’яснювати міжнародні договори на міжнародному рівні і внутрішньодержавному;

- висловлювати свої висновки про тенденції становлення міжнародних договорів, практики України щодо підписання міжнародних договорів;

- використовувати одержані знання у галузі функціонування міжнародних договорів та їх ролі в регулюванні різноманітних форм співтоваришування держав;

- сприймати і документувати інформацію іноземними мовами, володіти реєстрацією міжнародних договорів в ООН;

- використовувати наукову та довідкову інформацію за темами дисципліни.

міжнародний-договір

Проблеми формування та розвитку дисципліни вивчали: Денисенко С.І., Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. та ін. дослідники.

Отже, предмет «Договори у міжнародному праві» є актуальним на даний час, адже сприяє засвоєнню студентами норм та положень укладання договорів на внутрішньому та міжнародному ринку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!