Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності

Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Адвокатська діяльність - це проведена на фаховій основі кваліфікована юридична допомога, що дається спеціально уповноваженими на те особами.

Адвокатом є людина, яка одержала кваліфікацію адвоката і право проводити адвокатську роботу.

Ціль курсу - надати студентам базові знання про інституційні та правові засад положення адвокатури в Україні, а також вихідні орієнтири для становлення професійної культури.

адвокатська-діяльність

Завданнями курсу «Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності» є:

- дати студентам знання про історичні і методологічні засади адвокатської роботи в Україні;

- озброїти студентів структурою знань про правовий ранг адвокатів України;

- сформувати вміння та навички діяльності з правовими джерелами, що контролюють роботу адвокатури в Україні.

Вивчення даного курсу базується на знанні основ теорії держави і права у взаємозв'язку з іншими областями права: правоохоронними структурами, державним правом, адміністративним правом, цивільним і цивільно-процесуальним правом, кримінальним правом, кримінальним та арбітражним процесами і іншим.

адвокатська-діяльність-в-Україні 

В результаті опанування курсу "Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності" студент повинен:

-- мати пізнання:

- про сутності та соціальну значущість адвокатської роботи;

- про історію формування і становлення адвокатури в Україні;

- про актуальні положення діяльності адвокатури;

- про сучасні питання правового регулювання та організації практичної роботи адвокатів України в сьогоднішніх умовах.

-- знати:

- зміст, завдання та головні засади організації адвокатури України;

- важливі напрямки роботи адвокатів в Україні;

- понятійно-категоріальний апарат і теоретичні основи правового регулювання адвокатської роботи.

-- мати навички:

- по збір, аналіз та систематизацію джерел, що окреслюють законодавчу базу діяльності адвокатських установ України.

-- вміти:

- тлумачити закони та інші юридичні правові акти, що окреслюють адвокатську роботу;

- юридично вірно визначати функції та повноваження адвокатів;

- орієнтуватися у певній юридичній літературі і довідкових правових системах.

Навчальний курс "Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності" вивчається студентами юридичного напрямку. Її предметом є оволодіння роботою адвоката з надання юридичної допомоги фізичним і юридичним особам з ціллю захисту їх прав та законних інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддя.

Вивчення даного предмету спирається на знання, вміння та навички, отримані студентами при опануванні всього комплексу профілюючих предметів, у тому числі «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Правоохоронні органи».

Навчання предмету будується у тісній взаємозалежності з оволодінням інших курсів. Підсумкові знання з освітнього курсу є методологічно важливими для оволодіння інших юридичних предметів.

Дисципліна вивчається лекційно-семінарським методом, а також у процесі написання рефератів і виконання тестових задач.

Особливості-та-проблеми-організації-адвокатської-діяльності

Свою увагу формуванню та розвитку предмету присвятили такі науковці: О.Г. Яновська, А.В. Юрасов, В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш.

Отже, курс «Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності» має на меті закріплення, розширення та поглиблення знань студентами щодо організації адвокатської роботи в Україні та напрямків її вдосконалення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!