Роздрукувати сторінку

Європейське контрактне право як навчальна дисципліна

« Назад

Європейське контрактне право - обов'язковий для здійснення Єдиний кодекс контрактного права в Євросоюзі.

Європейське контрактне право як освітній курс є головною функціональною частиною професійної підготовки студентів юридичного відділення.

проблеми-європейського-контрактного-права

В Європейському контрактному праві зібрані, по суті, майже всі головні галузі контрактного права. У даної дисципліни є свої межі. У ній описуються аж ніяк не всі сторони і не всі проблеми європейського контрактного права. Правопорядок європейських угруповань і Європейського союзу являє собою найбільш важливий і навіть самий об'ємний розділ європейського права. Однак формування західноєвропейської інтеграції призвело до існування якісно нового, незнаного історії правового феномену. З одної сторони, структура предмету збудована так, щоб надати уявлення про головні етапи становлення правопорядку Європейського союзу. Такий підхід дає можливість виявити закономірність і наступність етапів інтеграції, співвідношення об'єктивних і суб'єктивних факторів у цьому процесі, роль і місце в ньому контрактного права. З іншого боку, як і будь-який освітній курс за того чи іншого розділу чинного права, ЄКП покликане надати знання про його діючі інститути, виявити механізм існування останніх.

Мета пропонованого курсу полягає в ознайомленні студентів в базовими засадами європейського контрактного права. Не менш важливе завдання полягає й в знайомстві студентів різними юридичними традиціями, існуючими в Європі.

Основне завдання пропонованого курсу полягає в ознайомленні студентів з базовими принципами ЄКП. Друге, не менш важлива завдання полягає в ознайомленні студентів з різними юридичними традиціями, існуючими в Європі. Різні підходи до контрактного права будуть вивчатися в порівнянні між собою та з принципами європейського контрактного права, будуть проводитися паралелі і з міжнародними принципами контрактного права.

В результаті оволодіння даного курсу студенти повинні бути здатні застосовувати принципи ЄКП для розв’язання певних питань, пов'язаних з підписанням та здійсненням контрактних зобов'язань в Європі.

європейське-право

Курс «Європейське контрактне право» належить до дисциплін за вибором варіативної частини професійного циклу напряму «Юриспруденція».

Викладання даного предмету організовується в тісному зв'язку з іншими правовими предметами. Вихідними дисциплінами виступають «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Цивільне право». Ці дисципліни розглядають положення, що містять відправні дані для з'ясування цивільно-правових основ у галузі підприємницької діяльності, необхідні для порівняльно-правового аналізу положень зарубіжного права.

У підсумку оволодіння предмету студенти мусять:

Знати:

- головні категорії та поняття «Європейського контрактного права», систему та його джерела;

- предмет, метод і мету порівняльного правознавства;

- основні засади і положення правових сімей;

- основний зміст законодавчих актів, що встановлюють контрактні відносини;

- процес зближення правопорядків в ЄС.

Вміти:

- застосовувати методи порівняльного правознавства для вирішення конкретної практичної ситуації у своїй майбутній професійній діяльності;

- аналізувати і тлумачити норми торгового та цивільного права в цілому.

Володіти:

- навичками самостійної роботи з правовими документами, сфери приватно-правових відносин в іноземних державах;

- реалізації норм іноземного матеріального та процесуального права, що регулюють сформованої практики сфери приватно-правових відносин.

Європейське-контрактне-право

Європейське контрактне право досліджували такі науковці: М. Марченко, Б. Топорнін, К. Цвайгерт та ін.

Отже, Європейське контрактне право – це курс для студентів юридичного напрямку, який має на меті донести інформацію про правопорядок Європейського союзу, що сьогодні для нас є особливо актуальним.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!