Роздрукувати сторінку

Діяльність міліції громадської безпеки як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративна (поліцейська) робота структури внутрішніх справ України – одна з головних спеціальних юридичних предметів, що досліджує засади державного управління у галузі боротьби зі злочинністю; забезпечення громадського порядку та охорони безпеки суспільства; конституційні засади та поняття громадського порядку; завдання, функції та організаційне формування різноманітних ланцюгів складу органів внутрішніх справ; зміст, форми та методи адміністративно-правової охорони громадського порядку. Функціональною складовою адміністративної роботи є праця міліції громадської безпеки.

Поліцейська робота країни постала за умови необхідності охорони громадського спокою. Про цей порядок країна повинна кожного разу турбуватися під страхом утрати свого авторитету в очах населення і, навіть, під загрозою персонального знищення.

поліцейська-діяльність

В цілому, поліцейська праця на Україні, ким би вона не відбувалася – міліцією громадської безпеки, пожежним наглядом, санітарно-епідеміологічним наглядом чи іншими наглядовими структурами, – створена з трьох складових: наглядової роботи за піднаглядними структурами; застосування методів прямого адміністративного примусу з ціллю запобігання та зупинення протиправного діяння; проведення адміністративної юрисдикції.

В поліцейській роботі наглядово-контрольних структур виконавчої влади вагоме значення має використання адміністративного тиску. Адміністративне затримання жителя робітником міліції з ціллю припинення та попередження протиправних дій, заборона інспектором ДАІ використання несправного транспорту, зупинення діяльності кафе санітарним лікарем, виписка штрафу залізничним контролером на людину за безквитковий проїзд в електропотязі є заходами адміністративного тиску, які доповнюють адміністративне спостереження у випадках, які окреслені законом. Будь-який примусовий захід по відношенню до не підлеглого по службовій лінії є поліцейським заходом.

Предмет «Діяльність міліції громадської безпеки» опановується з ціллю досконалого оволодіння засад діяльності структур внутрішніх справ (міліції), усіх напрямів роботи їх служб і відділень, форм і засобів боротьби із правопорушеннями, охорони громадського порядку і громадської безпеки.

громадська-безпека

Учбовим планом для студентів Навчально-наукового інституту заочного навчання передбачено здійснення лекційних, семінарських, практичних занять, написання курсових робіт і складання екзамену.

Предмет «Діяльність міліції громадської безпеки» оволодівається на 3-му та 4-му курсі студентами.

Ціллю є опанування студентами кваліфікації „Громадська безпека" уміннями щодо основ та тактики роботи відділень громадської безпеки структури МВС України. За підсумками оволодіння предмету студенти мусять знати: предмет і систему курсу, законодавче забезпечення, поняття, систему та структуру міліції громадської безпеки, функціональні обов’язки служб і відділень, порядок взаємодії з іншими структурами ОВС.

Завданням курсу є: здійснювати конкретні обов’язки робітника служби або відділення, які включені в блок громадської безпеки, використовувати законодавство по вирішенню конкретних завдань, оформляти матеріали профілактичних обліків тощо.

Діяльність-міліції-громадської-безпеки

Дослідженням предмету займались: О.М. Бандурка, І.П. Голосніченко, Р.А. Ка­люжний, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, М.В. Корнієнко, О.І. Остапен­ко, Ю.І. Римаренко.

Отже, курс «Діяльність міліції громадської безпеки» є досить вагомим предметом для курсантів МВС України, адже саме від їх знань залежить наша безпека.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!