Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами

Гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами як навчальна дисципліна

« Назад

Гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами – це сукупність правових норм та зв’язків національного та світового законодавства.

Гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами як факультативний учбовий предмет опановується студентами юридичного відділення відповідно освітнього плану напряму спеціалізації «Право» освітньо-спеціалізованого рангу «бакалавр» на базі засвоєння матеріалів освітніх курсів світового права, права ЄС, міжнародного приватного права.

міжнародне-право

Предмет учбової дисципліни становлять суспільні стосунки, що постають між країнами, їх установами та міжнародними організаціями у сфері міжнародного, здебільшого, економічного співтоваришування, пов’язані з гармонізацією і уніфікацією правових засад, та правові норми, що утворюють зміст цього регулювання.

Ціллю освітнього курсу є всебічне і міцне розуміння студентами цілі і змісту гармонізації національного законодавства з міжнародними правовими нормами як неухильної потреби модерних станів глобалізації та регіоналізації, дослідження теоретичних та практичних питань предмету.

Завданням учбового предмету є опанування системою головних теоретичних положень щодо гармонізації і опанування ними головних правових положень з цих питань на світовому і національному рівнях.

Гармонізація-національного-законодавства-з-міжнародними-правовими-нормами

У підсумку оволодіння міжнародного економічного права студенти мусять:

Знати:

- головні теоретичні положення щодо гармонізації національного законодавства з світовими нормами;

- правові положення і організаційні основи забезпечення здійснення зобов’язань за світовими угодами;

- право та основні засади законодавства і міжнародні зобов’язання України з питань гармонізації;

- існуючі засади та положення світового економічного права, які вимагають гармонізації з законодавством України;

- засади законодавства права України, що потребують гармонізації з правом ЄС.

Вміти:

- використовувати та роз’яснювати положення міжнародного економічного права в процесі діяльності за кваліфікацією;

- надавати оцінку конкретним завданням, існуючим питанням і подальшим аспектам гармонізації законодавства України з світовим правом;

- оприділяти належним чином створені зв’язки із питаннями правової гармонізації і перспективами та головними напрямками існування міжнародного економічного співтовариства України та інших країн світу.

Плани семінарських занять окреслюють важливі аспекти тем, які ставляться на розгляд. До кожної теми дається список рекомендованих джерел та подібні практичні завдання. В період проведення занять подано рекомендації застосовувати також матеріали практики.

міжнародне-законодавство

Підсумком знань є поточно-підсумковий контроль, який має за ціль контроль теоретичних умінь студентів та вміння використовувати їх при розв’язанні конкретних ситуацій, а також вміння індивідуально працювати з науковою та освітньою літературою.

Отже, предмет є актуальним на теперішній час, адже Україна підтримує тісні контакти з усіма країнами світу, тому головним є необхідність вивчення міжнародного законодавства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!