Роздрукувати сторінку

Правові основи масових комунікацій як навчальна дисципліна

« Назад

Правові основи масових комунікацій – предмет, який викладається для студентів правових напрямків.

Формування та становлення інформаційного суспільства, підвищення ролі масових комунікацій у цьому процесі як на світовому, так і на українському рівнях вимагає теоретичних основ для регулювання галузі масових комунікацій на новому щаблі становлення людської цивілізації.

інформаційне-суспільство

Існування масових комунікацій породжує систему нових об'єктів, суб'єктів, взаємообумовленостей та взаємозв’язків між ними, значно розширює інформаційне середовище. В першу чергу, створюються нові засоби масових комунікацій – нові медіа (мережеві видання, конвергентні ЗМІ, мобільне телебачення та ін.), з мережею «Інтернет» пов'язується поява таких форм комунікацій, як сайти, портали, соціальні мережі, блоги, веб-сервіси і т. д.

В суспільство активно вторгається величезна кількість нових фактів, що відображають існування низки об'єктів віртуального середовища як даність. Віртуальність середовища при цьому анітрохи не применшує реальний характер суспільних відносин, що формуються з приводу цих об'єктів.

Формування інформаційного суспільства та масових комунікацій в ньому наповнює понятійний апарат все новими і новими поняттями, значення яких належить усвідомити правовій науці, оскільки вони вже активно використовуються законодавцем, з ними необхідно стикатися кожного дня при розв’язанні конфліктів між суб’єктами інформаційних відносин.

Такі терміни, як блог, соціальна мережа, веб-сервіс, хостинг, домен, пірингові мережі та ін., формують нову сферу звернення комунікацій, яка правом практично не вивчена. Право тільки підступає до цих процесів, а інформаційне суспільство активно еволюціонує, що викликає і зміну інформаційного середовища. Закономірності формування інформаційного суспільства настійно потребують дослідження масових комунікацій як однієї з його визначальних рис. Найбільшу значимість сьогоднішнього етапу формування нашого суспільства являє вивчення можливостей правового регулювання масових комунікацій і пізнання правової природи виникаючих правовідносин.

масові-комунікації

Значимість досліджень правового регулювання масових комунікацій в період інформаційного суспільства диктується і зростаючою потребою забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і країни. Громадськість вже усвідомила не тільки позитивний ефект від використання інформації, але і негативний, тому наука і практика шукають шляхи поєднання принципу відкритості інформації з необхідністю обмеження поширення окремих відомостей («шкідливої» інформації).

Метою предмету є формування засадничих питань теоретичних принципів правового регулювання масових комунікацій, а також окреслених пропозицій щодо удосконалення законодавства про масові комунікації і інформаційного законодавства України на базі комплексного дослідження фундаментальних особливостей правової природи масових комунікацій, характеристик інформаційних правовідносин у галузі масових комунікацій та сьогоднішнього стану, перспектив становлення структури правового регулювання масових комунікацій в період розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Курс «Правові основи масових комунікацій» формує перед собою такі завдання:

- окреслити місце і значення масових комунікацій у формуванні та становленні інформаційного суспільства;

- вивчити особливості інформації як об'єкта правовідносин та її системоутворююче значення для масових комунікацій;

- проаналізувати правову природу масової інформації і масових комунікацій;

- виявити особливості розвитку окремих засобів масових комунікацій на сучасному етапі;

- дослідити закономірності регулювання масових комунікацій.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що формуються у галузі масових комунікацій в період становлення інформаційного суспільства.

Предмет дослідження становлять правові положення, що регулюють відносини у галузі масових комунікацій в період інформаційного товариства, а також певні принципи міжнародного права, рішення вищих судових інстанцій та іншої правозастосовчої практики, акти механізму саморегулювання.

Масові комунікації досліджуються з різних боків у різних науках: технічних, природничих, гуманітарних. В умовах розвитку інформаційного суспільства масові комунікації стають ключовою категорією для багатьох областей знання.

Значна частина наукових досліджень з проблематики масових комунікацій здійснена сучасними дослідниками вітчизняної і зарубіжної журналістики, у тому числі: Е. Л. Вартанової, Б. В. Єсіна, Я. Н. Засурского, І. В. Засурского, Л. М. Земляновой, М. М. Ковальової, Р. В. Лазутиной, Е. П. Прохороваым, А. Р. Ріхтером, Л. П. Шестеркиной та ін.

Великий внесок у розвиток уявлень про масові комунікації внесли російські фахівці у сфері реклами та зв'язків з громадськістю, у тому числі: А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, М. А. Шишкіна та ін.

Правові-основи-масових-комунікацій

Важливе значення для становлення курсу «Правові основи масових комунікацій» мали праці К. Шеннона, Е. Тоффлера, М. Кастельса, Ф. Вебстера, М. Маклюен, М. Луман) і вітчизняних дослідників (Н.Н. Моїсеєва, А. В. Ракитова, А. В. Смирнова, Д. С. Черешкина, Г. Л. Смоляна, Б. В. Кристального, І. Н. Курносова та ін.

Отже, курс «Правові основи масових комунікацій» дає змогу дослідити правовідносини у сфері масових комунікацій, спрямовані на дослідження особливостей суспільних відносин, які можуть бути піддані правовому впливу, його особливостей, правового режиму об'єктів, захисту прав і законних інтересів суб'єктів даних суспільних відносин.

Якщо Ви вивчаєте курс «Правові основи масових комунікацій» і Вам потрібна допомога у написанні контрольних та інших видів робіт звертайтесь в компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив досвідчених педагогів Вам з радістю допоможе.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!