Роздрукувати сторінку

Стандарти прав людини і громадянина в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Права людини — такі правила поведінки, відібрані в процесі історії розвитку людства, які з допомогою правової держави забезпечують захист гідності та свободи кожної окремої людини.

Програма курсу «Стандарти прав людини і громадянина в Україні» може бути використана студентами юридичного факультету, яким читається даний курс, а також аспірантами і викладачами.

Ціллю дисципліни є становлення у студентів знань про права людини, про законодавство, міжнародні акти і принципи захисту прав українських громадян, а також іноземців, пов'язаних з їх перебуванням в Україні і професійних навичок у галузі захисту прав людини.

захист-прав-людини

Даний курс пов'язаний з такими дисциплінами, як: "міжнародні регіональні акти, інститути і процедури захисту прав людини", "адміністративна юрисдикція", "держава і громадянське суспільство (теорія взаємодії)","актуальні проблеми співвіднесення і взаємозалежності міжнародного і конституційного права". Освоєння курсу передбачає попереднє освоєння основ конституційного права, загальної теорії та історії права.

У підсумку оволодіння предмету студент повинен:

Знати:

- зміст внутрішньодержавних (українських) і міжнародно-правових актів у галузі регулювання прав людини (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства (негромадян) в Україні, практику їх використання в судах і арбітражах і в світових судових (Європейський Суд з прав людини) і несудових органах, механізмів і засобів забезпечення прав людини.

Вміти:

- застосовувати отримані знання для використання у практичній роботі, пов'язаної із захистом прав і свобод особи в органах держави і в міжнародних установах.

Володіти:

- термінологічним апаратом дисципліни;

- навичками експертної оцінки, виступом перед аудиторією;

- методами юридичного аналізу та тлумачення національно - правових і міжнародно-правових актів.

права-людини

Студенти навчаться:

- пояснювати роль права в житті суспільства;

- розрізняти правоздатність і дієздатність суб'єктів права;

- порівнювати злочин і адміністративний проступок;

- характеризувати права людини;

- складати важливі документи: заяву, просту довіреність на отримання грошей, апеляційну скаргу за підсумками іспитів.

В області предметної компетенції студенти оволодіють правовими поняттями та способами наукового дослідження (постановка методів роботи, відбір та аналіз джерел, співвіднесення фактів, систематизація і узагальнення юридичної матеріалу, дослідження причинно-наслідкових зв'язків). Предметна компетенція сприяє не тільки самореалізації студента, але допомагає у виборі професійної траєкторії.

В області комунікативної компетенції студенти оволодіють формами проблемної комунікації (знати та сприймати точку зору іншу від особистої; чітко і ясно висловлювати і відстоювати запозичену і свою персональну точку зору; оцінювати вивчені соціально-правові об'єкти і процеси).

В області соціальної компетенції студенти оволодіють основними типами соціальних взаємодій, вчаться діяти в суспільстві з врахуванням інтересів інших людей, співвідносячи свої цілі і завдання з інтересами колективу. Цьому сприяють різноманітні види індивідуальної, парної, групової діяльності. Це дозволяє забезпечити серйозну мотивацію на подальше правове навчання.

Стандарти-прав-людини-і-громадянина-в-Україні

Свою увагу курсу «Стандарти прав людини і громадянина в Україні» присвятили такі вчені: Баглай М. В., Тітов Ю. П., Пєвцова Є.А.

Отже, освоєння програми дозволить і полегшить студенту більш глибоко вивчити наступні інші дисципліни, такі як міжнародне право, філософія права та антропологія права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!