Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал

Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал» викладається студентам, які навчаються за програмою «Управління дослідженнями, розробками та інноваціями в компанії».

Дисципліна базується на компетенціях, сформованих у процесі вивчення таких дисциплін, як «Управління інноваційними процесами», «Національна інноваційна система», «Прогнозування розвитку науки, техніки і технологій». Знання, отримані студентами в ході вивчення дисципліни, використовуються для підготовки випускних кваліфікаційних робіт (магістерських дисертацій).

інтелектуальна-власність

В основі економічної реформи лежить відмова від адміністративної системи і перехід до ринкових умов господарювання, це повною мірою відноситься до інтелектуальної власності.

Мета дисципліни "Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал" - формування компетенцій у сфері управління інтелектуальною власністю, включаючи питання нормативно-правового регулювання даної сфери, виділення об'єктів інтелектуальної власності, методи їх захисту, оцінку і можливості комерціалізації.

Завдання дисципліни:

- вивчення сучасних проблем створення винаходів, внутрішнього і закордонного патентування, проведення патентних досліджень, постановки інтелектуальної власності на баланс підприємств у вигляді нематеріальних активів;

- аналіз проблем, пов'язаних із застосуванням патентного та авторського права;

- оволодіння інструментарієм з організаційними, економічними і технічними засобами захисту інтелектуальної власності.

Розвиток ринкових відносин викликає підвищений інтерес до несанкціонованого використання інтелектуальної власності, тому в курсі передбачені теми з організаційних, економічних і технічних засобів охорони інтелектуальної власності, а також захист комерційної таємниці підприємств і організацій.

Управління-захистом-комерційної-таємниці-підприємства-та-інтелектуальний-капітал

У даному курсі розглядаються питання охорони інтелектуальної власності, такі як: види охоронних документів на винаходи, формула винаходу і складання заявки на отримання патенту, патентні дослідження і встановлення патентної чистоти. Розкриваються види та особливості ліцензій та ліцензійних договорів, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування, договорів на передачу ноу-хау. Розглядаються питання захисту прав власності на літературні, художні і наукові твори, виконавську діяльність, радіо- і телевізійні передачі (Авторське право та суміжні права).

В окрему тему курсу виділена організація винахідницької і патентно-ліцензійної діяльності в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях і на підприємствах. Визначаються склад відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, можливі канали витоку інформації. Розглянуті питання охорони таємниці проведення науково-технічних розробок, комерційних угод і переговорів, фізичний і правовий захист програмних засобів і комп'ютерних баз даних.

На закінчення курсу висвітлено питання оцінки інтелектуальної власності, виплати авторської винагороди та інші аспекти економічних відносин з охорони науково-технічної власності.

Набуті студентами знання і практичні навички повинні забезпечити їм уміння самостійно організовувати систему управління винахідницькою і патентно-ліцензійною діяльністю в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, на підприємствах.

В окрему тему виділяється вивчення патентної документації та проведення патентних досліджень. По динаміці патентування можливо визначити активність діяльності країн і фірм в тій чи іншій галузі техніки, напрями їх досліджень і розробок, досягнутого рівня техніки; географічна спрямованість патентування дозволяє визначити маркетингові пріоритети в області просування товарів на конкретні ринки. Зазначені фактори дозволяють з'ясувати напрямки перспективних розробок, з географії патентування можна визначити активність не лише у напрямках наукових розробок, але й перспективи освоєння певних ринків.

Патентна документація може дати нові ідеї для проведення досліджень, вивчення діяльності конкурентів, допомагає зрозуміти стратегію маркетингу конкуруючих фірм. Патентування в певній країні зазвичай є першим кроком до завоювання ринку, тому аналіз країн патентування винаходів свідчить про намір конкурента використовувати свій винахід у даній країні. Патентні дослідження можуть бути дуже корисними при вирішенні питань про інвестиції. На основі вивчення наявності і характеру патентів оцінюються темпи розвитку певної галузі або перспективні напрямки у виробництві товарів.

комерціалізація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бовін А.А., Череднікова Л.Є., Борохович Л.Н., Монастирська А.А., Трохова М.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!