Роздрукувати сторінку

Юридична деонтологія як навчальна дисципліна

« Назад

Юридична деонтологія - це область юридичної науки і учбовий предмет, який представляє собою узагальнену структуру знань про кодекс професійної поведінки юриста.

Юридична деонтологія - певна висхідна позиція, освоївши яку студенти отримують змогу цілеспрямовано прямувати далі: до розуміння глибин правової теорії і практики. У цьому сенсі названий учбовий предмет представляє собою перший рівень здобуття професійних юридичних вмінь і належить до рангу вступних освітніх курсів. Він спрямований на становлення у студентів професійних засад та моральних принципів, потрібних для майбутнього навчальної, а також науково-практичної роботи.

Юридична-деонтологія

Предмет юридичної деонтології це структура правил, норм рекомендацій та норм – вимог, заборон і норм дозволу (психічних, правових, політичних, економічних, екологічних, етичних, естетичних, інформаційних), які разом окреслюють соціально-правовий метод професійного спілкування юриста з колегами і клієнтами, його професійну роботу в період практичної юридичної праці.

Ціль предмету – засвоїти систему теоретичних знань про витоки та характерні особливості юридичної спеціальності, про законодавчо встановлені критерії допуску до заняття юридичною діяльністю, про морально-етичні потреби до персони юриста.

юридична-діяльність

Завдання дисципліни «Юридична деонтологія»:

– опанування наукових основ становлення юридичної спеціальності;

– дослідження доктринально обґрунтованих потреб до постаті юриста;

– опанування законодавчих принципів проведення різних видів юридичної роботи;

– становлення моральних, етичних, естетичних ціннісних орієнтирів проведення юридичної діяльності.

У підсумку оволодіння учбового предмету студент мусить знати:

- історико-правові положення становлення юридичної спеціальності;

- морально-етичні та інші положення до юристів;

- закони та нормативні акти, які координують вимоги допуску до занять юридичною роботою;

- законодавчо встановлені вимоги до учасників освітньо-виховного процесу у галузі юридичної учбової діяльності;

- загальні засади юридичної практичної діяльності.

-- Уміти:

- орієнтуватися в структурі законодавства України, яке регулює основи допуску до занять юридичною діяльністю;

- надавати обґрунтовані морально-правові оцінки дій суб'єктів відносин, що утворюються в процесі проведення різних форм юридичної діяльності.

Опанування «Юридичної деонтології" базується на структурі загальних морально-етичних поглядів студентів, одержаних знань з історії держави і права, теорії права.

При цьому «Юридична деонтологія» не замінює інші правові курси, представляючи собою по відношенню до них вступний, пропедевтичний (попередній) курс, вивчення якого закладає у студентів засади знань, потрібних для опанування спеціальних юридичних курсів.

юридична-професія

Свою увагу формуванню дисципліни "Юридична деонтологія» присвятили: Крусян А., Скакун О.Ф., Орзих М. Ф.

Отже, оволодіння предмету юридичної деонтології закладає засади для застосування студентом отриманих знань у процесі подальшого навчання, так і в практичній роботі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!