Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Застосування трудового законодавства: проблеми теорії та практики

Застосування трудового законодавства: проблеми теорії та практики як навчальна дисципліна

« Назад

Застосування трудового законодавства: проблеми теорії та практики – навчальний курс, який викладається для студентів юридичних спеціальностей.

Мета освоєння дисципліни «ЗТЗ»: формування компетенцій, необхідних для ефективного представлення в судах інтересів юридичних і фізичних осіб у сфері захисту трудових прав.

Застосування-трудового-законодавства-проблеми-теорії-та-практики

Даний курс є продовженням і розвитком курсу «Трудове право» і має на меті розширити знання, і глибше засвоїти питання трудового права з використанням прикладів вирішення конкретних справ судами загальної юрисдикції.

Знання фахівцем з персоналу трудового законодавства базується на трьох принципах:

1. грамотний прийом на роботу;

2. грамотне звільнення працівника;

3. грамотне складання і ведення внутрішньої документації організації.

Для чого це треба? Дотримання цих правил дозволяє керівнику уникнути багатьох конфліктних ситуацій у трудовому колективі, і, отже, є запорукою стабільної та успішної роботи організації.

Завдання дисципліни: навчити випускника застосовувати правові знання у сфері трудового законодавства; формувати навички самостійної роботи з правовою інформацією, необхідною для забезпечення правової підтримки професійної діяльності.

ЗТЗ

Завдання дисципліни полягають в тому, що студент повинен знати:

- Трудове законодавство, яке складається з великої кількості нормативних актів, прийнятих органами влади. Крім того, існує велика кількість документів, які приймаються самим роботодавцем;

- Співвідношення між собою правових актів різної юридичної сили;

- Статут організації, трудовий договір, положення про персонал, накази керівника організації, уніфіковані форми обліку праці і його оплати;

- Режими робочого часу, правила встановлення норм робочого часу, процедуру надання та оформлення відпусток.

Вміти:

- складати журнали обліку документів організації;

- грамотно прийняти працівника на роботу;

- оформляти: штатний розклад, трудовий договір, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, особисту картку працівника, накази про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу, трудову книжку;

- грамотно звільнити (перевести) працівника;

- оформляти повідомлення про припинення трудового договору, наказ про припинення трудового договору.

трудове-законодавство

Дослідники, які вивчали становлення дисципліни: Смоленський М.Б., Мажинський Н.Г., Зуєв В.А, Панна С.П.

Отже, дисципліна «Застосування трудового законодавства: проблеми теорії та практики» – це фундаментальний освітній предмет, який вивчається в юридичних вузах та є одним з найважливіших галузевих наук про право.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!