Роздрукувати сторінку

Адміністративні послуги як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративні послуги як навчальна дисципліна– це сукупність правових та структурованих знань про дану дисципліну, що досліджувалися науковцями та вченими.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Адміністративні послуги» є складний комплекс теоретичних положень, чимале коло нормативно-правової бази щодо регламентації правового регулювання адміністративних послуг.

Адміністративні-послуги

Розвиток дисципліни «Адміністративні послуги» насамперед потребує формування власного понятійного апарату, його сталого розуміння й використання у правотворчій діяльності. Важливе місце в понятійному апараті інституту адміністративних послуг посідає поняття «адміністративна послуга», щодо визначення якого досі в науковій літературі точаться дискусії. Важливе значення має визначення поняття «діяльність із надання адміністративних послуг», а також проблеми співвідношення поняття публічних та адміністративних послуг. До того ж вирішення потребує питання співвідношення змісту адміністративних послуг, адміністративних актів і адміністративних договорів для недопущення дублювання правового регулювання тотожних явищ.

Метою навчальної дисципліни «Адміністративні послуги» є:

- утворити у студентів знання з правового регулювання адміністративних послуг, а також надати чітке уявлення, що розуміється під правовими категоріями як «публічна послуга», «адміністративна послуга», а також сформулювати їх особливості.

Адміністративні-послуги-центр

У передових українських умовах правове регулювання адміністративних послуг міститься в комплексній перебудові існуючої в Україні системи суспільного управління всіма сферами суспільного життя. З іншого боку - в розвитку деяких ВНЗ публічного управління, яких Україна ще ніяк не створила як суверенна держава. Таким чином, науково-юридичної метою правового регулювання адміністративних послуг вважається поетапне створення такої системи громадського управління та їх діяльності, що забезпечить розвиток України як високорозвиненої, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, суспільною стабільністю, культурою та демократією, що дозволить їй стати авторитетним фактором в державі і Європі. Науково-юридичною метою вважається ще створення системи адміністративних послуг, яка буде близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності стане задоволення потреб народу. Дана система стане підконтрольною народу, яка була зведена на наукових принципах.

Вивчення теоретичних понять адміністративних послуг, різновидів адміністративних послуг, а також їх рис в залежності від сфери суспільного життя, вплив на державотворчі процеси в Україні пов’язані з реформуванням організаційних структур виконавчої влади та реформування державної служби в Україні.

Центр-надання-адміністративних-послуг

Головними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративні послуги» є:

1) визначити теоретичні засади й здійснити класифікацію адміністративних послуг;

2) виконати аналіз й привести приклади адміністративних послуг органів виконавчої влади й їх правове регулювання;

3) окреслювати особливості й проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг;

4) визначити контроль з сторони держави і громадськості як гарантія якості адміністративних послуг.

«Адміністративні послуги» є досить молодою наукою, до виокремлення в окрему дисципліну ця тема вивчалася на дисципліні «Адміністративне право». Проте із розвитком нормативно-правової бази, соціально-економічного життя виникла необхідність у виділенні її у окрему самостійну дисципліну.

Адміністративні-послуги-це

Існує невелика кількість напрацювань та праць, що були написані виданими науковцями та вченими. Проте із кожним роком ця скарбниця наповнюється, де визнаються основні проблеми, напрямки розвитку даної дисципліни, а також нововведення в неї.

Отже, «Адміністративні послуги» - досить молода навчальна дисципліна, яка з кожним роком удосконалюється та поповнюється новими напрацюваннями. Дана дисципліна є факультативною для студентів юридичного та управлінського спрямування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!