Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки (право)

Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки (право) як навчальна дисципліна

« Назад

«Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки (право)» - предмет, який вивчається студентами юридичних напрямків.

Робоча програма з учбового предмету «Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки» створена для студентів вищої освіти згідно з програмою навчання спеціалістів за напрямком «Управління у сфері правопорядку».

Предметом опанування освітнього курсу є система науково-правових, соціальних та психолого-педагогічних знань про теоретико-методологічні положення роботи з кадрами та методики здійснення службової підготовки, а саме: її законодавчу базу, сучасну структуру та характеристики, правовий ранг співробітників поліції та їх соціальний захист, засади організації та умови реалізації здійснення служби в Національній поліції України.

кадрове-забезпечення

Міждисциплінарні зв`язки: базовими (забезпечуючими) предметами є «Основи управління органами Національної поліції», «Юридична педагогіка». Міжпредметні зв’язки: «Психологія управління»; «Соціальна психологія».

Програма освітнього курсу утворена з таких освітніх тем:

1. Кадрове забезпечення Національної поліції України: законодавчі засади та організація.

2. Безперервна освіта в професійній роботі співробітників Національної поліції.

3. Методика здійснення службової підготовки.

4. Організація виховної діяльності.

Ціль опанування предмету — сформувати та розвинути у студентів систему знань, вмінь і здібностей у сфері теорії і практики роботи з кадрами Національної поліції України, з врахуванням характеристик майбутньої професійної роботи, а також здобутків науково-технічного прогресу.

робота-з-кадрами

Головними завданнями опанування предмету є:

- здобуття студентами рис і напрямів роботи з кадрами, а саме прийому, здійснення служби, додержання дисципліни і законності, безперервного навчання, соціального захисту;

- засад самовдосконалення, самоформування творчих вмінь, принципи конструювання оптимальних моделей організації роботи поліцейського відділення;

- методів та засобів мотивації працівників поліції.

Опанувавши програму учбового предмету "Робота з кадрами та методика здійснення службової підготовки" спеціалістів ступеня вищої освіти за напрямком «Управління у сфері правопорядку» зможуть розв’язувати професійні завдання з врахуванням положень МВС України та володіти наступними важливими професійними компетенціями для забезпечення реалізації зазначених завдань.

Робота-з-кадрами-та-методика-проведення-службової-підготовки-право

Свою увагу формуванню дисципліни звертають такі дослідники: Шуванов В.І., Душков Б.А., Богданова Є.О.

Отже, «Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки (право)» - курс, який є актуальним на даний час, адже дає змогу становленню практичних умінь та здібностей праці з людьми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!