Роздрукувати сторінку

Право видавця та редактора (медіаправо) як навчальна дисципліна

« Назад

Мас-медійне право (чи медіаправо, чи право ЗМІ, чи право засобів масової комунікації, англ. media law) — галузь інформаційного права щодо суспільних відносин пов'язаних із засобами масової інформації (ЗМІ), засобами масової комунікації.

Навчальний предмет «Право видавця та редактора (медіаправо)» розкриває сутність і роль масово-інформаційного права як сукупності норм, що регулюють суспільні відносини, що постають у зв'язку з утворенням, застосуванням та розповсюдженням повідомлень і матеріалів ЗМІ. Курс дає знання про правові аспекти професійної роботи журналістів і редакції, а також питання, пов'язані із встановленням, функціонуванням і припиненням організацій ЗМІ. В адаптованому вигляді курс інтегрує класичний підхід і нові практики в медіаправі, поява яких багато в чому зумовлена становленням інформаційно-комунікаційних технологій.

мас-медійне-право

Цілі курсу:

- сформувати розуміння ролі права в демократичному суспільстві;

- дати уявлення про основи міжнародного законодавства про ЗМІ, про правові норми, що регулюють функціонування ЗМІ в Україні, про права та обов'язки журналіста в редакційній роботі, про авторське право;

- навчити застосовувати отримані в ході курсу правові знання у редакційній роботі, захищати свої професійні права в інтересах забезпечення громадян потрібною інформацією, пропагувати верховенство права в житті суспільства.

медіаправо

Завдання курсу:

- сформувати загальне пізнання про сутність масово-інформаційного права та його джерела, розкрити поняття «свобода вираження поглядів» і прояснити сенс її можливих обмежень у праві;

- розкрити зміст основних понять Закону України «Про засоби масової інформації»: «засіб масової інформації», «журналіст», «масова інформація», «цензура», «редакція» та ін., а також ознайомити студентів з міжнародними стандартами щодо базових для медіаправа понять;

- дати уявлення про правові положення редакційної роботи, про процеси утворення, діяльності і припинення ЗМІ;

- ознайомити студентів з напрямами державної політики у сфері засобів масової інформації;

- сформувати пізнання про фактичні можливості громадян та журналістів щодо доступу до інформації;

- дати уявлення про правове регулювання та контроль у галузі телерадіомовлення, розкрити сутність і принципи процедури ліцензування телерадіомовлення, окреслити правові питання, пов'язані з переходом на цифрове ефірне мовлення та створенням громадського телебачення в Україні;

- розкрити зміст поняття «передвиборна агітація» та прояснити правові характеристики роботи ЗМІ в передвиборчий період;

- сформувати базове уявлення про основи інтелектуальної власності у медіа;

- познайомити студентів з засадами правового регулювання реклами в медіа;

- дати уявлення про обмеження на розповсюдження у ЗМІ порнографії і жорстокості, розкрити сутність поняття «інформації, що завдає шкоди здоров'ю та розвитку дітей»;

- сформувати загальне уявлення про правове регулювання Інтернету, розкрити сутність поняття «мережеве видання», розмежувати правовий статус журналіста і блогера;

- прояснити зміст понять «честь», «гідність», «ділова репутація», а також дати уявлення про їх захист і процедурах відповіді і спростування в ЗМІ, розкрити поняття «наклеп» і «образа»;

- дати загальне уявлення про право на приватне життя і її гарантії, розкрити сутність поняття «суспільний інтерес» у праві.

При розробці курсу враховувалося не тільки українське медіаправо, але й міжнародні стандарти, у тому числі прийняті на рівні Організації Об'єднаних Націй (ООН), Ради Європи, Європейського Союзу. В ході курсу передбачається аналіз проблемних ситуацій, використовується метод case–study, досліджуються судові випадки. Таким чином, студенти отримують не тільки базові методологічні знання в галузі медіаправа, але і знайомляться з практикою українських судів і Європейського суду з прав людини у цій сфері.

Право-видавця-та-редактора-медіаправо

Свою увагу становленню предмету спрямовували такі науковці: Прохоров Є. П., Ріхтер А. Г., Бачило І.Л., Бударина Н.А.

Отже, курс «Право видавця та редактора (медіаправо)» носить прикладний характер для студентів, адже сприяє забезпеченню їх ґрунтовними знаннями у галузі засобів масової інформації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!